W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Białostockiego – obrady

Zarząd na wtorkowym posiedzeniu m.in. akceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia gminie Turośń Kościelna prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, kierowanego pod obrady XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Zarząd Powiatu Białostockiego - obrady 29.06.2021 r.

Zarząd na posiedzeniu (29.06.2021 r.) m.in. akceptował projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia gminie Turośń Kościelna prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, kierowanego pod obrady XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Akceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego, zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, kierowanego pod obrady XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Udzielono upoważnienie Dyrektorowi PZD w Białymstoku do przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za działkę przejętą na własność Powiatu Białostockiego położoną w obrębie Konowały, gm. Choroszcz, powstałą w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1498B w m. Szerenosy”.

Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Turośń Kościelna Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1498B i 1518B wraz ze skrzyżowaniem (gm. Turośń Kościelna)”.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Michałowo Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1440B w miejscowości Topolany”.

Podpisano aneks do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Kuchmy – granica gminy Michałowo (gm. Michałowo)”.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Łapy Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki”.

Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Wasilków Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze – opracowania uzupełniające dot. etapu II”.

Podpisano wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, zajętej pod drogę powiatowe.

Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej SP ZOZ w Łapach przeznaczonej na „Modernizację rurociągu w zakresie przyłącza wodociągowego Szpitala z siecią miejską”.
 

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}