W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
2021-06-30 11:00
 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Białystok Borsucza 2 sala konferencyjna, parter
 • KIEDY

  30 czerwca 2021 (środa)

  godz. 11:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  Białystok Borsucza 2

  sala konferencyjna, parter

30 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

Informuję, iż 30 czerwca 2021 roku o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 (sala konferencyjna, parter) odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji.

Proponowany porządek obrad:
 

 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 5. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2020 rok. 
 6. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2020 rok. 
 7. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2020 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2020 rok. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 w obrębie miejscowości Stare Krzewo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starodroża drogi wojewódzkiej nr 682 w obrębie miejscowości Markowszczyzna.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starodroża drogi wojewódzkiej nr 682 w miejscowości Uhowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 10+980 do km 11+700 w miejscowości Zalesiany i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 21. Przedstawienie Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022” za lata 2019 - 2020. 
 22. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 23. Interpelacje i zapytania Radnych.
 24. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII i XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Białostockiego.


Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady
 

{"register":{"columns":[]}}