W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLV sesja Rady Powiatu Białostockiego

Wyrażenie wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego to główne decyzje powiatowych radnych, podjęte podczas środowych obrad. Wcześniej blisko 4 godziny radni debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2020 rok. Informację o pracy w ubiegłym roku przedstawiali dyrektorzy jednostek Powiatu Białostockiego i poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego.

XLV Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Wyrażenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego - to jedna z ważniejszych decyzji powiatowych radnych, podjętych podczas środowych (30.06.2021 r. ) obrad. Wcześniej blisko 4 godziny radni debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2020 rok. Informację o pracy w ubiegłym roku przedstawiali dyrektorzy jednostek Powiatu Białostockiego i poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego. Wszyscy przyznawali, że tamten rok był trudny, również organizacyjnie, ale udało się go przetrwać dzięki wsparciu ze strony władz Powiatu Białostockiego i pozyskaniu funduszy z zewnątrz na walkę z pandemią Covid-19.

Starosta Jan Perkowski dziękował za pracę wszystkich wydziałów, która – jak mówił – daje dobre wyniki, co oznacza że Powiat Białostocki dobrze gospodaruje pieniędzmi podatników.

Skarbnik Marta Szczuka podkreślała, że Powiat Białostocki zrealizował bardzo dużą liczbę inwestycji, nie zaciągając kredytu. Dochody powiatu wyniosły 186,7 mln zł, wydatki 182 mln, gdzie aż 61,4 mln zł to fundusze pozyskane z zewnątrz (od gmin, z Unii Europejskiej, z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Następnie radni przyznali absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za wykonanie budżetu Powiatu za 2020 rok. Za głosowało 24 radnych, od głosu wstrzymało się 2 radnych, 1 był nieobecny. Kwiaty staroście wręczył prowadzący obrady Przewodniczący Rady Powiatu Zenon Żukowski. Starosta Jan Perkowski dziękując za głosowanie, podkreślał że słowa podziękowania należą się też pracownikom Wydziału Finansów, którzy pilnują dobrego wydatkowania funduszy. 

Później powiatowi radni m.in. podejmowali uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 – 2034, w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin, ponadto radni wsłuchali Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białostockiego. 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}