W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wynik przetargu ustnego nieruchomości położonej w Choroszczy

26.05.2021

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na wyłonienie nabywcy prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, że  w dniu 11 maja 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2, został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Choroszczy przy ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz, oznaczonej jako działka nr 108/65 o pow. 0,0961 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW BI1B/00107503/4, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego. 

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) plus podatek VAT.

Wadium wpłaciło dwóch oferentów. Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów. 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Minimalne postąpienia ustalono na kwotę 1.626,00 zł. Dokonano dwudziestu jeden postąpień. 

W przetargu osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 196 746,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych) plus należny podatek VAT (23%) – 45 251,58 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złoty 58/100), co daje łączną kwotę 241 997,58 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 58/100).

W wyniku przeprowadzonego przetargu komisja przetargowa wyłoniła jako nabywcę Ewę i Cezarego Andrzeja małżonków Sobolewskich.
 

{"register":{"columns":[]}}