W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu zabudowanej nieruchomości do oddania w nieodpłatne użytkowanie

15.03.2022

GKNII.6845.28.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu zabudowanej nieruchomości do oddania w nieodpłatne użytkowanie 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.),  Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zawierający informację o przeznaczeniu zabudowanej nieruchomości do oddania w nieodpłatne użytkowanie:

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1069/123 o pow. 0,1125 ha, położona w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, zabudowana budynkami oznaczonymi w ewidencji budynków nr 3175 i nr 3176, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00110613/2, stanowiąca własność Powiatu Białostockiego. 
  2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Nieruchomość wykazana jest jako Bi – inne tereny zabudowane. Na przedmiotowym terenie nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz obszar ten nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia tego planu. Zgodnie ze studium uchwalonym uchwałą Nr XXIII/140/2000 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 30 maja 2000 r. teren na którym położona jest nieruchomość oznaczono symbolem - A17 U – istniejący zespół szkół ponadpodstawowych i budynek usługowy. Wskazane utrzymanie funkcji i modernizacja. 
    Zabudowaną nieruchomość przeznacza się w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach, na cele ochrony i promocji zdrowia, na czas oznaczony - do dnia 31 grudnia 2029 r.
  3. Wysokość opłat, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.

Nieodpłatne użytkowanie.                    

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

WICESTAROSTA
Roman Czepe
 

{"register":{"columns":[]}}