W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste

28.12.2023

Białystok, 2023-12-27
GKNII.6841.1.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, do oddania w użytkowanie wieczyste.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Działka oznaczona nr geodezyjnym 496/5 o pow. 0,2062 ha, położona w obrębie Uhowo, gmina Łapy. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydziale Ksiąg Wieczystych ww. działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00282518/2.
  Zgodnie z operatem ewidencji gruntów obrębu Uhowo, działka nr 496/5 sklasyfikowana została jako N – nieużytki oraz PsVI – pastwiska trwałe.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, uchwalonym Uchwałą Nr XXXII/310/97 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 22 maja 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Biał. Nr 12, poz. 45 z dnia 25 czerwca 1997 r. z późn. zm.), działka nr 496/5 leży na terenie przeznaczonym pod obszary chronione, położonym w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. 
 3. Przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Zgodnie z art. 10 ust. 5l i 5m ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, o których mowa w ust. 5j i 5k, jest wolne od podatków i opłat związanych z tym działaniem, a wynikające z niego wpisy do ksiąg wieczystych i ich zakładanie są wolne od opłat. Od parków narodowych nie pobiera się opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

{"register":{"columns":[]}}