W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

05.10.2022

Nieruchomość oznaczona jako działka 7/20 o pow. 0,0818 ha, położona w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00139779/2.

Białystok, dnia 04 października 2022 r.
GKNII.6840.4.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości. Nieruchomość oznaczona jako działka 7/20 o pow. 0,0818 ha, położona w obrębie m. Zabłudów, gm. Zabłudów, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00139779/2.
  2. Tryb i forma zbycia. Nieruchomość zostanie zbyta w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
  3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Obszar, na którym położona jest wyceniana nieruchomość nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. Obszar działki nr 7/20 został objęty ostateczną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Zabłudowa, znak: RGiGG.6730.392.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r., zgodnie z którą uzgodniono warunki zabudowy dla budowy 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczenie nieruchomości – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
  4. Cena nieruchomości, bonifikata. Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 104.090,00 zł (słownie: sto cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 00/100) plus podatek VAT.
    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}