W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

18.05.2022

Białystok, dnia 17 maja 2022 r.

GKNII.6840.4.2022

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 7/20 o pow. 0,0818 ha, położona w obrębie m. Zabłudów gm. Zabłudów, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00139779/2.
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Obszar, na którym położona jest wyceniana nieruchomość nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar działki nr 7/20 został objęty ostateczną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza Zabłudowa, znak: RGiGG.6730.392.2020 z dnia 09 kwietnia 2021 r., zgodnie z którą uzgodniono warunki zabudowy dla budowy 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przeznaczenie nieruchomości - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych) plus podatek VAT.
  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

CZŁONEK ZARZĄDU
Sebastian Ptaszyński

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski

{"register":{"columns":[]}}