W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

1.    Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości:
Obręb Łapy II, gmina Łapy:

  • działka nr 515/8 o powierzchni 0,4387 ha – KW nr BI1B/00248537/1,
  • działka nr 515/9 o powierzchni 0,9409 ha – KW nr BI1B/00248537/1,
  • działka nr 515/12 o powierzchni 0,3189 ha – KW nr BI1B/00248537/1,
  • działka nr 515/13 o powierzchni 0,7780 ha – KW nr BI1B/00248537/1,
  • działka nr 1030/20 o powierzchni 1,0887 ha – KW nr BI1B/00248537/1,
  • działka nr 515/15 o powierzchni 0,0363 ha – KW nr BI1B/00258417/7.

2.    Opis nieruchomości:

Działki zlokalizowane są w obszarze zabudowy produkcyjno-usługowej, w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Białystok – Warszawa oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Tworzą jedną funkcjonalnie zorganizowaną nieruchomość o kształcie nieregularnego wieloboku. Dojazd do nieruchomości odbywa się od ul. Wodociągowej. 

3.    Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003r., ww. działki leżą na terenie przeznaczonym pod zakłady produkcyjne obsługi transportu kolejowego oraz inne zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy i magazyny oraz usługi funkcjonujące na obszarze. Wszystkie działki położone są w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego.

4.    Przeznaczona do oddania sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika.

5.    Cena zbycia prawa własności ww. działek: 1 135 097,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych).

6.    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 


STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}