W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

10.03.2023

Białystok, dnia 9 marca 2023 r.

GKNII.6840.12.2019

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, w formie darowizny.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Nieruchomość oznaczona jako działka 715/8 o pow. 0,0234 ha, położona w obrębie Łapy I, gm. Łapy, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116277/6. Wartość prawa własności przedmiotowej nieruchomości, ustalona na podstawie operatu szacunkowego, wynosi 34.300,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych).
 2. Tryb i forma zbycia.
  Nieruchomość zostanie zbyta w formie darowizny, w trybie bezprzetargowym, na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na cel publiczny – budowę obiektów ochrony zdrowia.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 7, poz. 165 z 10 stycznia 2004 r., ze zm.) działka nr 715/8 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 28 UZ – tereny usług zdrowia z możliwością zmiany funkcji na inne cele oraz wprowadzenie jako uzupełniającej funkcji mieszkaniowej. 
 4. Cena nieruchomości, bonifikata.
  Darowizna (0 zł).
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski               

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz
                    

{"register":{"columns":[]}}