W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - gmina choroszcz

Lp. 1 1
Nr. ewidencyjny nieruchomości 2 108/72
Pow. W ha 3 0,2071
Położenie nieruchomości 4 Obręb m. Choroszcz,                gm. Choroszcz
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej 5 BI1B/00107503/4
Opis nieruchomości 6 Nieruchomość niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym 7 Obszar działki objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne uchwalonego Uchwałą NR XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27  grudnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z 20 lutego 2002 r.)
Przeznaczona do sprzedaży 8 W  trybie przetargu ustnego nieograni-czonego
Przeznaczona do Oddania w użytkowanie wieczyste 9 x
Termin zagospodarowania nieruchomości 10 x
Cena nieruchomości - 100% 11 331.360,00 zł plus podatek VAT 160,00 zł/m2 plus podatek VAT
Bonifikata 12 x
Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 13 x
Opłaty według stawek procentowych - pierwsza 14 x
Opłaty według stawek procentowych - roczna 15 x
Opłaty według stawek procentowych - aktualizacyjna 16 x
Termin wnoszenia opłat 17 x
Aktualizacja opłat 18 x
Okres umowy 19 x
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości 20 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu
{"register":{"columns":[]}}