W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przedaży

Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.) działka nr 108/65 jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. lp.: 1
 2. Nr. ewidencyjny nierucho-mości: 108/65
 3. Pow. w ha: 0,0961
 4. Położenie nierucho-mości: Choroszcz, ul. 3-go Maja, gm. Choroszcz
 5. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: BI1B/00107503/4
 6. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana.
 7. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 70 z dnia 20 lutego 2002r.)   działka nr 108/65 jest przeznaczona pod  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 8. Przeznaczona do sprzedaży: W  trybie przetargu ustnego nieograni-czonego
 9. Przeznaczona do oddania w użytkowa-nie wieczyste: x
 10. Termin zagospoda-rowania nieruchomości: x
 11. Cena nieruchomości (100%): 162.600,00 zł + podatek VAT
 12. Bonifikata: x
 13. Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty: x
 14. Opłaty według stawek procentowych - pierwsza: x
 15. Opłaty według stawek procentowych - roczna: x
 16. Opłaty według stawek procentowych - aktuali-zacyjna: x
 17. Termin wnoszenia opłat: x
 18. Aktualizacja opłat: x
 19. Okres umowy: x
 20. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu
{"register":{"columns":[]}}