W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokalu przeznaczonego do użyczenia

22.09.2021

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis lokalu

Przeznaczenie

nieruchomości w planie

miejscowym

Przeznaczona do

 

1

2

3

4

5

6

7

164/25

0,7137

Obręb m. Supraśl,                gm. Supraśl

ul. Mirona Chodakowskiego

BI1B/00111639/7

Część budynku o funkcji użytkowej oznaczonego wg kartoteki budynków nr 674

Obszar działki objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XLVI/571/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 4 października 2018 r., poz. 3938),

przeznaczenie z planu – symbol 1U (zabudowa usługowa)

 

Oddania w użyczenie  w trybie bezprzetargowym, na rzecz Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na potrzeby orkiestry dętej, orkiestry smyczkowej oraz chóru

 

 

Okres umowy

Stawka czynszu za 1 m2

Opłaty

Termin

wnoszenia

opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

8

9

10

11

12

13

na czas oznaczony

do lat 3

x

Umowa nieodpłatna, w ramach użyczenia podmiot zobowiązany będzie do regularnego koszenia nieruchomości, odśnieżania i utrzymania porządku

x

 

x

 

 

x

{"register":{"columns":[]}}