W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

gmina Juchnowiec Kościelny

Nr. ewidencyjny nierucho-

mości

Pow.

w ha

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie

nieruchomości

wg księgi

wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

2

3

4

5

6

151/1

0,5000

obręb Rumejki,

gmina Juchnowiec Kościelny

BI1B/00273127/8

 

 

Działka posiada kształt wieloboku, zbliżony do prostokąta. Usytuowana jest przy głównej ulicy wiejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi. Zabudowana jest parterowym budynkiem drewnianym, do kapitalnego remontu lub rozbiórki.  

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań              i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XXX/313/06 z dnia 28.04.2006r., działka położona jest na terenie wielofunkcyjnego rozwoju, tereny historycznego osadnictwa regionalnego.  

 

 

Przeznaczona do sprzedaży

 

Wartość prawa własności nieruchomości

Wysokość bonifikaty

Cena nieruchomości

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

 

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

W  trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

 

211 000,00 zł

 

90 %

21 100,00 zł

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

 

 

 

 

 

{"register":{"columns":[]}}