W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

Gmina Juchnowiec Kościelny, obręb Juchnowiec Dolny, miejscowość Juchnowiec Górny ul. Szkolna 1 (budynek po byłym posterunku policji)

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Nr. ewidencyjny nieruchomości

Powierzchni w ha

Nr lokalu wraz z przynależnym udziałem          w nieruchomości

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Opis nieruchomości

1

2

3

4

5

6

508/5

0,29

Lokal mieszkalny nr 4                   o powierzchni użytkowej   60,60 m2 wraz                              z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą nr P4)  o powierzchni 12 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 726/4684

Gmina Juchnowiec Kościelny, obręb Juchnowiec Dolny, miejscowość Juchnowiec Górny ul. Szkolna 1 (budynek po byłym posterunku policji)

BI1B/00067727/7

Nieruchomość zabudowana 6-lokalowym budynkiem mieszkalnym oraz garażami. Niezabudowana część działki wykorzystywana jest jako ogród. Do budynku doprowadzone są: energia elektryczna, sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.


WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY cd

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Przeznaczona do sprzedaży

Wartość prawa własności lokalu wraz z przypisanymi pomieszczeniami oraz przynależnym udziałem

Bonifikata

Cena prawa własności lokalu wraz                               z przypisanym pomieszczeniem przynależnym i udziałem po uwzględnieniu bonifikaty

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

8

9

11

12

13

14

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/313/06 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny      z dnia 28.04.2006r., działka przeznaczona jest pod obszar rozwoju ośrodka gminnego, tereny przekształceń istniejącego zainwestowania, trasy rowerowe, tereny historycznego osadnictwa regionalnego.

W trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

94 500,00 zł

70 %

28 350,00 zł

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

{"register":{"columns":[]}}