W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem

22.01.2024

Białystok, dnia 11 stycznia 2024 r.
GKNII.6845.10.2023

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu lokalu do oddania w najem.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  Lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 28 o powierzchni 11,50 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 5,32 m2, znajdujący się na parterze w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 o powierzchni 0,4329 ha, ujawnionej w księdze wieczystej nr BI1B/00116347/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną.
  Przedmiotowy lokal przeznacza się do oddania w najem, na okres od 01.02.2024 r. do 31.12.2024 r., na rzecz dotychczasowego Najemcy.
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu czynszu w kwocie 25,80 zł/m2 plus podatek VAT za przedmiotowy lokal oraz udział w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 21 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemca zobowiązany będzie opłacać koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi i ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni bądź według fatycznego zużycia, jeżeli niezbędne urządzenia pomiarowe istnieją lub najemca zainstaluje je na własny koszt. Najemcę obciążać będą również koszty dozoru w wysokości 4,80 zł/m2 zajmowanej powierzchni, sprzątania części wspólnych budynku w wysokości 6,61 zł/m2 w posiadanym udziale oraz podatku od nieruchomości. Wskazane powyżej stawki czynszu, sprzątania i dozoru ulegną zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, z dniem 15 stycznia 2024 r.    

                                  
CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Gradkowski            

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

{"register":{"columns":[]}}