W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem oraz użyczenie

22.11.2022

Białystok, dnia 22 listopada 2022 r.

GKNII.6845.1.2021

WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM ORAZ UŻYCZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), Zarząd Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawierający informację o przeznaczeniu lokali użytkowych do oddania w najem i użyczenie, w trybie bezprzetargowym.

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia oraz opis nieruchomości.
  • lokal użytkowy nr 32 o powierzchni 11,21 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 6,36 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 10 o powierzchni 16,07 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 10,58 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 42 o powierzchni 14,44 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 8,19 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 17 o powierzchni 65,31 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 39 i 39A o łącznej powierzchni 62,17 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 35,24 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 14,48 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 9,96 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 5 o powierzchni 16,63 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 11,39 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 40, 41 i 41A o łącznej powierzchni 38,42 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 21,78 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 35 i 36 o łącznej powierzchni 46,57 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 26,40 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 33 o powierzchni 11,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 6,52 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 14 o powierzchni 45,83 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 31,40 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 18, 18A i 18B o łącznej powierzchni 81,45 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 26 o powierzchni 25,91 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 11,97 m2, znajdujący się na parterze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku;
  • lokal użytkowy nr 43, 44 i 45 o łącznej powierzchni 79,64 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 45,15 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku,
  • lokal użytkowy nr 48 o powierzchni 92,04 m2, znajdujący się na pierwszym piętrze w budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku,
  • lokal użytkowy nr 019 o powierzchni 113,55 m2, znajdujący się w piwnicy przybudówki budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku,
  • lokal użytkowy nr 06 o powierzchni 8,37 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, określonym na 2,75 m2, znajdujący się w piwnicy budynku, przy ulicy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku na nieruchomości oznaczonej nr geod. 587/2 o pow. 0,4329 ha, dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00116347/8.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary w Białymstoku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku nr XVIII/174/07 z dnia 29.10.2007 r., działka nr 587/2 przeznaczona jest pod zabudowę usługową, w tym z zakresu służby zdrowia wraz z urządzeniami towarzyszącymi – parkingami i zielenią urządzoną. Lokale nr: 32, 10, 42, 17, 39, 39A, 6, 5, 40, 41, 41A, 35, 36, 33, 14, 18, 18A i 18B przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców pod działalność z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Lokale nr 26, 43, 44 i 45 przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy pod działalność z zakresu promocji i ochrony zdrowia, na okres od 16 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Lokal nr 48 przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Lokal nr 019 przeznacza się do oddania w użyczenie, na rzecz dotychczasowego użytkownika, na okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Lokal nr 06 przeznacza się do oddania w najem, na rzecz dotychczasowego użytkownika, na okres od 13 marca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.
 3. Wysokość opłat z tytułu najmu i użyczenia, terminy wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat.
  Najemcy zobowiązani będą do zapłaty wynajmującemu czynszu netto w kwocie:
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 32 - 24,88 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 10 – 25,24 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 42 - 24,73 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 17 - 26,12 zł/m2 plus podatek VAT,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 39 i 39A - 27,12 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 6 - 27,19 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 5 - 25,93 zł/m2 plus podatek VAT wraz zudziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 40, 41 i 41A - 24,73 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 35 i 36 - 24,73 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 33 - 39,05 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 14 - 36,53 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 18, 18A i 18B - 39,26 zł/m2 plus podatek VAT, za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 26 – 26,36 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 43, 44 i 45 – 26,36 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 48 – stawka 3,57 zł/m2 plus podatek VAT ulegnie zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, począwszy od 01 stycznia 2023 r.,
  • za lokal użytkowy oznaczony nr porządkowym 06 – 16,04 zł/m2 plus podatek VAT wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, płatny w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca kalendarzowego, przelewem na konto wskazane przez organ w fakturze VAT. Najemcy zobowiązani będą opłacać koszty energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, gospodarowania odpadami komunalnymi i ogrzewania – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni bądź według fatycznego zużycia, jeżeli niezbędne urządzenia pomiarowe istnieją lub najemca zainstalujeje na własny koszt. Najemców obciążać będą również koszty dozoru w wysokości 4,20 zł/m2 zajmowanej powierzchni, sprzątania części wspólnych budynku w wysokości 5,78 zł/m2 udziału w częściach wspólnych budynku oraz podatku od nieruchomości. Stawki sprzątania i dozoru będą podlegać zmianie stosownie do zmian wartości nabywczej pieniądza w odstępach rocznych, od 1-go stycznia roku obrachunkowego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok poprzedni, począwszy od 1 stycznia 2023 r., zaś stawki czynszu począwszy od 01 stycznia 2024 r. Użytkownik lokalu nr 019 zobowiązany będzie do zapłaty jednorazowej kwoty w wysokości 2,417 zł brutto za koszty energii elektrycznej i ogrzewania, za cały okres trwania umowy, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., płatny w terminie do 31 marca 2023 r. Ponadto użytkownik będzie miał obowiązek deklarować i opłacać podatek od nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Łukaszewicz

WICESTAROSTA
Roman Czepe

{"register":{"columns":[]}}