W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wsparcie dla OSP w powiecie białostockim

Zarząd Powiatu Białostockiego informuje, iż jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i gminy z terenu powiatu białostockiego mogą składać wnioski o środki na zakup m.in. sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP, zakup pojazdów specjalistycznych, umundurowania. Termin jest do 15 kwietnia 2022 roku.

Jan Gradkowski przemawia do strażaków

W celu uzyskania dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego beneficjenci składają poprawnie wypełnione wnioski w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego w Białymstoku (za pośrednictwem poczty lub osobiście – decyduje data wpływu do Urzędu).

Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu powiatu znajduje się na stronie internetowej: powiatbialostocki.pl (strona główna – załatw sprawę – Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego - nabór wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego). Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające zabezpieczenie środków z innych źródeł.

Wnioski można składać do 15 kwietnia 2022 roku. 

Dokumenty złożone po terminie naboru, nie będą rozpatrywane.  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji/pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji.
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samorządu terytorialnego, którym zostaną przyznane środki finansowe, otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze udzielania dotacji.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod nr tel. (85) 740 39 68 lub (85) 740 39 81 w Wydziale Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego.
 

Materiały

Wzór wniosku o przyznanie dotacji
Wzor​_wniosku​_o​_przyznanie​_dotacji​_​_(2).docx 0.01MB
{"register":{"columns":[]}}