W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie. Decyzja miała związek m.in. z koniecznością zakupu sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia przez SP ZOZ w Łapach, budową wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Surażu, tworzeniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Turośń Dolna – Suraż wraz z przebudową mostu na cieku wodnym k. wsi Kowale.

Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Radni na czwartkowej sesji (24.03.2022 r.) przyjęli informację o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2021. Organizacje pozarządowe m.in. współpracowały z domami dziecka np. poprzez dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego, zakup wejściówek do kina, teatru czy paczek świątecznych. Z kolei Powiat Białostocki udzielał dotacji organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert m.in. Zgromadzeniu Sióstr Św. Teresy od Dzieciatka Jezus w Podkowie Leśnej na prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego OPOKA w Wasilkowie. Dotacja przekazana na działalność placówki w 2021 r. wyniosła blisko 583 tys. zł; Caritas Archidiecezji Białostockiej wygrała otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. Na realizację zadania Powiat przekazał Caritas na ten cel 192 tys. zł. 

Ponadto Zarząd Powiatu Białostockiego przekazał dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 18 tys. zł oraz w sferze kultury w wysokości 39 tys. zł. Wolontariusze ze szkół Powiatu Białostockiego współpracując z organizacjami, włączali się w liczne zbiórki funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, zbiórki karmy dla zwierząt, organizowali imprezy dla niepełnosprawnych i samotnych. 

Radni wyrazili zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Białostockiego, oznaczonej jako działka nr 999/1 o pow. 0,0200 ha położonej przy ul. Bohaterów Westerplatte w Łapach. Sprawa dotyczy realizacji przez Gminę Łapy inwestycji związanej z infrastrukturą drogową (budowa parkingów i chodnika przy LO).

Długa dyskusja wywiązała się pod koniec sesji. W punkcie Sprawy różne przewodniczący Komisji Oświaty Henryk Suchocki pytał na jakim etapie jest sprawa przejęcia przez Gminę Czarna Białostocka od Powiatu Białostockiego zadania oświatowego w postaci prowadzenia Zespołu Szkół przy ul. Sienkiewicza. Starosta Jan Bolesław Perkowski poinformował, że wciąż nie ma uchwały Rady Miasta w tej sprawie. Ostatni nabór do ZS był niezwykle trudny: zdaniem Powiatu dużo lepiej z prowadzenia szkoły na własnym terenie wywiązywać się będzie Gmina. W ostatnim czasie Powiat Białostocki sporo zainwestował w remonty w Zespole Szkół, powstały tam m.in dwie nowe pracownie. W przyszłości w części budynku zajmowanego dziś przez szkołę, ma być utworzona przychodnia zdrowia. Wicestarosta Roman Czepe podkreślał, że w 11-tysięcznej gminie szkoła średnia jest potrzebna. Apelował, aby ponad podziałami samorząd i społeczność Czarnej Białostockiej uczynili wszystko dla ratowania szkoły. Radny Eugeniusz Siemieniuk mówił, że wg niego problemem jest mała liczba dzieci w samym mieście i w okolicznych miejscowościach. Starosta Jan Perkowski kończąc dyskusję zapowiedział, że niezależnie od tego kto będzie prowadził szkołę, Powiat będzie się starać, aby nabór na przyszły rok się udał. – Mam nadzieję, że nie przyjdzie nam tej szkoły wygaszać – podsumował starosta.
 

Zdjęcia (24)

{"register":{"columns":[]}}