W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Radni Powiatu Białostockiego podjęli (4.11.2021 r.) uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Białymstoku i połączenia go z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mieści się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.

Sesja Rady Powiatu Białostockiego - sala konferencyjna Starostwa

Jak co roku podczas listopadowej sesji informację dotyczącą szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki przedstawili dyrektorzy tych jednostek. 
Radni przyjęli uchwałę w sprawie wystąpienia Powiatu Białostockiego ze Związku Powiatów Polskich. Starosta Jan Perkowski argumentował podczas sesji, że brak jest wymiernych efektów przynależności do ZPP, a płacone co roku wysokie składki członkowskie można wydatkować lepiej. Składka w roku 2021 wynosiła 0,18 zł na 1 mieszkańca, co stanowi ogólną kwotę 27 059,94 zł. Za wystąpieniem ze ZPP głosowało 16 radnych, 5 było przeciw, 2 się wstrzymało, 2 nie oddało głosu. 

Radni zatwierdzili Program naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach. Tworzenie takiego planu jest konieczne, gdy działalność jednostki generuje stratę. 
Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Turośń Kościelna z przeznaczeniem na realizację mapy do celów projektowych i operatu wodno – prawnego do opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia części terenu miejscowości Zalesiany w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1501B.

Zdjęcia (4)

{"register":{"columns":[]}}