W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont dróg powiat.: nr 1452B - droga nr 1448B - Straszewo, nr 1629B starodroże drogi nr 676 - Nowa Wola, nr 1428B w Dąbrówkach, nr 1565B - Brzozowo Stare - Brzozowo-Panki.

Tablica z informacjami z remontu dróg

W ramach zadania będzie wykonany remont drogi powiatowej nr 1452B na odcinku od drogi nr 1448B do miejscowości Straszewo. Remont drogi zrealizowany zostanie poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej, w miejscu gdzie dziś istnieje nawierzchnia w złym stanie technicznym. Uzupełnione zostaną pobocza gruntowe, planuje się odbudowanie rowów przydrożnych. Długość odcinka – ok. 2 500 mb.

Remont drogi powiatowej nr 1629 B na odcinku starodroża drogi wojewódzkiej nr 676 w miejscowości Nowa Wola (długość odcinka – ok. 520 mb) nastąpi poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym i wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku szlakowym. Na odcinku półulicznym, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w m. Nowa Wola przewiduje się wymianę konstrukcji jezdni i prefabrykatów betonowych chodnika i krawężnika. Wykonane zostanie uzupełnienie/wzmocnienie poboczy gruntowych, odbudowa rowów przydrożnych. 

W ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Dąbrówki nastąpi wymiana warstwy ścieralnej na odcinku o przekroju ulicznym. Na odcinku o przekroju półulicznym planowany jest recykling głęboki na zimno tj. wykonanie podbudowy z rozdrobnionej istniejącej nawierzchni bitumicznej wymieszanej z istniejącą podbudową z doziarnieniem kruszywem łamanym oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Uzupełnione/wzmocnione zostaną pobocza na odcinku o przekroju półulicznym. Nastąpi także wymiana zniszczonych krawężników i zniszczonych fragmentów nawierzchni chodników na odcinku o przekroju ulicznym. Długość odcinka – ok. 1 350 mb.

W ramach remontu drogi powiatowej nr 1565B na odcinku od m. Brzozowo Stare do m. Brzozowo- Panki wyrównana zostanie istniejąca nawierzchnia bitumiczna betonem asfaltowym i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Długość odcinka – ok. 900 mb.

Inwestycje w znacznym stopniu wpłyną na poprawę życia mieszkańców terenów, na których funkcjonowały PGR-y. 
 

Materiały

Tablica informacyjna
Tablica​_remont​_dróg​_(1).pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}