W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu
2021-06-29 14:30
 

Zdalnie, 

29 czerwca 2021 roku o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w trybie zdalnym. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Promocji, Turystyki i Rozwoju Powiatu.
  2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
  3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2020 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
  6. Sprawy różne:
    1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 17 marca 2021 r. 
    2. Zapoznanie się z pismami z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Podpisała:
Bożena Bieryło
Przewodnicząca 
Komisji Promocji, Turytyki i Rozwoju Powiatu


Białystok, 23 czerwca 2021 r.
 

{"register":{"columns":[]}}