W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej
2021-06-29 16:00
 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Białystok Borsucza 2 
 • KIEDY

  29 czerwca 2021 (wtorek)

  godz. 16:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  Białystok Borsucza 2

29 czerwca 2021 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej.
 2. Zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2020 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2020 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2021. 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2021 - 2034. 
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi krajowej nr 8 w obrębie miejscowości Stare Krzewo.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starodroża drogi wojewódzkiej nr 682 w obrębie miejscowości Markowszczyzna.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej starodroża drogi wojewódzkiej nr 682 w miejscowości Uhowo.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka byłej drogi wojewódzkiej nr 678 od km 10+980 do km 11+700 w miejscowości Zalesiany i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. 
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 
 14. Sprawy różne:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej z dnia 19 maja 2021 r.
  2. Zapoznanie się z pismem mieszkańców Gminy Wasilków w sprawie budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1393B Leńce – Jurowce – Wasilków. 
  3. Zapoznanie się z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej na odcinku Białystok – Augustów – Raczki. 

 

Podpisał:
Andrzej Babul
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej

Białystok, 23 czerwca 2021 r.

{"register":{"columns":[]}}