W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Organizacyjny

Zadaniem Wydziału Organizacyjnego jest zapewnienie funkcjonowania Starostwa w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz organizacyjnych.

Władze wydziału

Dyrektor
Małgorzata Nowik
pok. 113 tel. 740-39-89

Z-ca Dyrektora
Anna Pawłowska
pok. 113 tel. 740-39-89

Zadania w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych

 • zaopatrzenie materiałowe i techniczne, zapewnienie dostaw mediów i usług,
 • przeglądy techniczne powiatowych obiektów i instalacji, bieżące naprawy i remonty,
 • stan techniczny sprzętu i wyposażenia, jego konserwację i naprawy,
 • ewidencjonowanie majątku, gospodarowanie mieniem ruchomym,
 • ochronę majątku, bezpieczeństwo pożarowe, ubezpieczenia,
 • deklarowanie podatku od nieruchomości administrowanych przez Starostwo,
 • organizowanie transportu wewnętrznego,
 • dozór, utrzymanie ładu i porządku w obiektach i na posesjach,
 • kontakty z dostawcami, odbieranie i rozlicznie dostaw oraz zleconych usług,
 • rozlicznie i fakturowanie należności wynikających z wynajmowania lokali,

Zadania w zakresie spraw organizacyjnych

 • obsługa sekretariatu Starosty i Wicestarosty, umawianie spotkań, organizowanie przyjęć
  w sprawach skarg i wniosków,
 • ewidencjonowanie upoważnień, pełnomocnictw i zarządzeń Starosty,
 • prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, udzielanie informacji, łączenie rozmów telefonicznych, obsługa kancelaryjna, obsługa tablicy ogłoszeń,
 • obsługa zamówień publicznych Starostwa oraz niektórych zamówień jednostek organizacyjnych,
 • organizacja ochrony danych osobowych,
 • obsługa informatyczna i bezpieczeństwo przetwarzanych danych, ewidencjonowanie
  oprogramowania i nadzorowanie jego legalności,
 • organizacja elektronicznej obsługi interesantów,
 • publikowanie informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej, przekazywanie do publikacji aktów prawa miejscowego i innych dokumentów podlegających publikacji,
 • zapewnianie pieczęci, tablic urzędowych i flagowania,
 • koordynowanie doskonalenia systemu zarządzania jakością,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi w zakresie wynikającym
  z Kodeksu wyborczego.
{"register":{"columns":[]}}