W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie geodezyjnym Nowodworce

18.05.2023

Białystok, dnia 27 kwietnia 2023 r.

OGŁOSZENIE
Starosty Powiatu Białostockiego

Działając na podstawie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 t.j.), zwanej dalej u.g.n. informuję o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie geodezyjnym Nowodworce,  gm. Wasilków, oznaczonych jako działki o nr geod.: 1256 o pow. 1,6736 ha i 1540 o pow.  3,4718 ha, w celu przeprowadzenia przez ww. Spółkę inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i budowie linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z linią światłowodową relacji GPZ1 Białystok – Czarna Białostocka – Polanka, tj. demontażu istniejących napowietrznych przewodów fazowych i montażu nowych dostosowanych do pracy w temperaturze +80°C, a także przewodów odgromowych, oraz demontażu fundamentów istniejącego na działce o nr geod. 1540 słupa nr 12 i posadowieniu nowego o nr jw. Mając na uwadze art. 113 ust. 6 u.g.n., działki o nr geod. 1256 i 1540 traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż nie jest wiadome, komu przysługuje do nich prawo własności (użytkowania wieczystego).

W związku z powyższym, Starosta Powiatu Białostockiego wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im ww. prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i je udokumentowały. 

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku, przy ul. Jana Klemensa Branickiego 13, 15-085 Białystok, pok. 104, w poniedziałki w godzinach 8ºº - 16ºº lub od wtorku do piątku w godzinach 730 - 1530, nr tel.: 85 740 63 93.

Starosta Powiatu Białostockiego jednocześnie zawiadamia, że jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, o których mowa powyżej, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.    

STAROSTA 
Jan Bolesław Perkowski
 

{"register":{"columns":[]}}