W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego

Radni m.in. podjęli uchwałę w sprawie wyboru podmiotu, uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Powiatu Białostockiego za lata 2020 i 2021. Obowiązek taki pojawił się w związku z tym, iż liczba mieszkańców w powiecie przekroczyła 150 tysięcy.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego w trybie zdalnym odbyła się 11.06.2021 r. Przedmiotem obrad były m.in zmiany w budżecie na 2021 r.  Radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru podmiotu, uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Powiatu Białostockiego za lata 2020 i 2021. Obowiązek taki pojawił się w związku z tym, iż liczba mieszkańców w powiecie przekroczyła 150 tysięcy. Do przeprowadzenia badania wybrano POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych, polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1552 B z drogą gminną Nr 106257 B w miejscowości Ruszczany. Powiat Białostocki udzieli Gminie Choroszcz pomocy finansowej w 2021 roku w formie dotacji celowej, do kwoty 50 tys. zł z przeznaczeniem na realizację tej inwestycji . 

Radni podjęli też decyzję w sprawie uchylenia uchwały z 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Supraślu. Uchwała dotyczy nieruchomości o pow. 157 m. kw. Zgodnie ze styczniową uchwałą Powiat miał ją przekazać w formie darowizny, jednak w przypadku kościołów i związków wyznaniowych, zbywanie powinno odbywać się w formie sprzedaży bez przetargu, z zastosowaniem bonifikaty. Zgodnie z prawem może ona wynieść nawet 99%.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}