W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Na rynku pracy brakuje fachowców

Firmy produkcyjne z branż technicznych mają olbrzymi problem ze znalezieniem pracowników – mówił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Piotr Matusiak podczas marcowej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Powiatowy Urząd Pracy obsługuje mieszkańców powiatu białostockiego (15 gmin) i miasta Białegostoku. Populacja 16 gmin to ok. 450 tys. osób. W 2022 r. liczba osób bezrobotnych w powiecie białostockim zmniejszyła się o 732 osoby w porównaniu do 2021. Łącznie bezrobotnych w ubiegłym roku było 3753 - była to najmniejsza liczba w bieżącej kadencji samorządu. Wskaźnik procentowy wyniósł 8% - to o blisko 1% więcej niż średnia wojewódzka i o 2,8% więcej niż średnia krajowa. Największe bezrobocie notowane jest w gminie Łapy, ze względu na zamknięcie największych zakładów pracy w mieście – Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego i cukrowni. Ponadto w grupie gmin z najwyższym wskaźnikiem są Supraśl, Wasilków i Juchnowiec Kościelny, gdzie szybko rośnie populacja i grupa osób poszukujących pracy.

Wśród bezrobotnych dominują mężczyźni – 54,6%, natomiast 45,6% to kobiety. Podczas sesji dyrektor przedstawił też dane wskazujące na problemy związane z rynkiem pracy. Z populacji bezrobotnych tylko 13,2% to osoby mające prawo do zasiłku. Kolejnym niepokojącym wskaźnikiem jest dominująca grupa wiekowa – najczęściej bezrobotnymi są osoby w wieku 35-44 lat. Aż 55,6% osób zarejestrowanych w PUP to długotrwale bezrobotni, nieposzukujący skutecznie zatrudnienia. Kłopot ze znalezieniem pracy mają zazwyczaj osoby z wykształceniem podstawowym lub bez żadnej ukończonej szkoły. Wydatki z Funduszu Pracy wyniosły w sumie 62,7 mln zł, z czego blisko 22 mln zł to kwota zasiłków dla bezrobotnych, a blisko 35 mln zł przeznaczono na programy rynku pracy. Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wyniosło 17,6 mln zł, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 5,8 mln zł. Na szkolenia przeznaczono ponad 2,2 mln zł, natomiast 2,4 mln zł wydano na prace interwencyjne, a 0,46 mln na roboty publiczne. Nieco ponad 1 mln zł kosztowały bony na zasiedlenie, a dofinasowanie studiów podyplomowych 180 tys. zł.

Urząd realizował projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego – wsparcie wyniosło ponad 12,2 mln zł. Dzięki dotacji z pomocy skorzystała duża grupa bezrobotnych z powiatu białostockiego i z miasta Białegostoku – w sumie 1816 osób, z czego ponad 600 w 2022. Urząd w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wsparł przede wszystkim małe i mikroprzedsiębiorstwa. Dofinansowano koszty kształcenia ustawicznego 1544 pracowników oraz 32 pracodawców. PUP w Białymstoku dysponował w 2022 roku blisko 7 tys. ofert pracy i ponad 6 tys. ofert pracy w ramach EURES. Wśród cudzoziemców zgłaszających się do pracy w naszym powiecie i w Białymstoku najliczniejszą grupę stanowili Białorusini (67%). Z Ukrainy pochodził co piąty obcokrajowiec poszukujący pracy w PUP. Urząd stale współpracuje z przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami, w tym szkołami, a także z organizacjami pozarządowymi na rzecz promocji zatrudnienia. Organizuje i uczestniczy w spotkaniach, giełdach pracy. Wspólnie z powiatem organizuje Targi Edukacji i Pracy.

Dyrektor Matusiak przedstawił wymiar pracy, której na pierwszy rzut oka nie widać, a którą urząd musi wykonywać każdego dnia. W 2022 r. PUP w Białymstoku: wydał 33.935 decyzji administracyjnych, wystawił 48.791 dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, rozpatrzył 15.502 wnioski policji, inspekcji pracy i ośrodków pomocy społecznej, wydał 5.965 zaświadczeń osobom bezrobotnym, przygotował 4.219 korekt składek ZUS, udzielił 2.999 odpowiedzi do sądów, komorników, ZUS i innych, rozpatrzył 1.023 wniosków o dodatki aktywizacyjne, przeszedł 472 kontrole zewnętrzne, pomógł założyć 431 profili zaufanych.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}