W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji

LXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji
2022-06-30 10:00
 

Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Białystok Borsucza 2 sala konferencyjna
 • KIEDY

  30 czerwca 2022 (czwartek)

  godz. 10:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Starostwo Powiatowe w Białymstoku

  Białystok Borsucza 2

  sala konferencyjna

30 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 odbędzie się LXI sesja Rady Powiatu Białostockiego VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa jednostek terenowych podległych Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku w 2021 roku.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa p.poż. na terenie Powiatu w 2021 roku.
 5. Informacja o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Białostockiego w roku 2021.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2021 rok. 
 9. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego uchwale w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2021 rok. 
 10. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu za 2021 rok oraz wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 11. Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie absolutorium za 2021 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2022 - 2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Mieszkania Chronionego w Supraślu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Czarna Białostocka w 2022 roku, z wyłączeniem zimowego utrzymania.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków z przeznaczeniem dla OSP w Dąbrówkach. 
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIV/389/2022 Rady Powiatu  Białostockiego z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku.
 27. Przyjęcie sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
 28. Informacja Starosty o pracach Zarządu między sesjami Rady.
 29. Interpelacje i zapytania Radnych.
 30. Przyjęcie protokołu z obrad LIX oraz LX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 31. Sprawy różne.
 32. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

Podpisał:
Zenon Żukowski
Przewodniczący Rady 

Białystok, 22 czerwca 2022 r.
 

{"register":{"columns":[]}}