W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

LII sesja Rady Powiatu Białostockiego

Najważniejszą decyzją radnych pojętą podczas sesji 16 grudnia 2021 r. było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2022 rok. Dochody to ponad sto sześćdziesiąt osiem i pół miliona złotych, wydatki blisko dwieście czternaście milionów.

Sesja Rady Powiatu Białostockiego

Deficyt, czyli różnicę pomiędzy wydatkami i dochodami Powiat zamierza pokryć pozyskując dofinansowanie z programów rządowych, a także jako wkłady własne gmin przy wspólnych inwestycjach.
Główne inwestycje zaplanowane w przyszłorocznym budżecie Powiatu Białostockiego to rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej, dziewiętnaście dróg do przebudowy i ponad trzydzieści zadań, dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowań. - To rekordowy budżet, realizowany bez kredytu - podkreślał podczas łączenia online starosta Jan Perkowski. Następnie dziękował radnym za jego przyjęcie.

Radni na czwartkowej sesji podjęli też uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2021, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego. Ma to związek m.in z planowanymi modernizacjami w DPS w Choroszczy i Domu Dziecka w Krasnem. 

Bardzo istotną decyzją radnych było podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Czarna Białostocka zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. Miałoby to nastąpić z dniem 1 września 2022 r. Powiat Białostocki zamierza przekazać Gminie Czarna Białostocka zadanie publiczne z zakresu oświaty, polegające na prowadzeniu następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum i Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza 7. Tryb i szczegółowe warunki przekazania Zespołu Szkół określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Czarna Białostocka. 28 czerwca 2021 r. obie strony podpisały list intencyjny, w którym Burmistrz Czarnej Białostockiej wyraził wolę przejęcia przez Gminę w.w. zadania oświatowego.

Podczas sesji radni przyjęli Plan pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2022 rok. W tym roku radni spotkali się na 14 sesjach i podjęli 121 uchwał. Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatu Białostockiego Zenon Żukowski złożył wszystkim uczestnikom obrad życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. - Niech to będą spokojne, pełne ciepła dni - mówił przewodniczący.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}