W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikacji

Do zadań wydziału należy m.in.: rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy, wydawanie licencji a krajowy przewóz osób lub rzeczy.

Władze wydziału

Dyrektor Wydziału : Monika Szpakowska
I piętro, pok.110;   tel.(85)740 39 69; fax .(85)740 39 12

Zastępca Dyrektora Wydziału : Maciej Sańczyk
I piętro, pok.110;   tel.(85)740 39 75; fax .(85)740 39 12

Zadania w zakresie rejestracji pojazdów

 • skierowania na stacje kontroli pojazdów w celu nadania cech identyfikacyjnych pojazdu bądź wykonania tabliczki znamionowej
 • rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych
 • przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 • wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych
 • czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • wyrejestrowanie pojazdu
 • zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów po ustaniu przyczyn zatrzymania
 • wpisywanie adnotacji urzędowych typu : gaz, hak, taxi, VAT, „L”
 • dokonywanie wpisów dotyczących zastawów rejestrowych i innych zastrzeżeń w zakresie przewidzianym przepisami prawa
 • udzielanie informacji z akt pojazdów organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa
 • wydawanie zaświadczeń z akt pojazdu
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie funkcjonowania systemu POJAZD

Zadania w zakresie praw jazdy

 • wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)
 • wydawanie krajowych praw jazdy
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy
 • wydawanie zezwoleń do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
 • wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i badania psychologiczne
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
 • zatrzymywanie i zwracanie dokumentu prawa jazdy
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami
 • udzielanie informacji z akt kierowców organom i podmiotom uprawnionym w tym zakresie na podstawie przepisów prawa
 • współpraca z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w zakresie systemu KIEROWCA

Zadania w zakresie spraw transportu i szkolenia kierowców oraz badań technicznych pojazdów

 • wydawanie licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
 • wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na przewozy własne
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru ośrodków szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Białostockiego
 • wpisywanie przedsiębiorców do rejestru stacji kontroli pojazdów działających na terenie Powiatu Białostockiego
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi zarobkowy transport drogowy osób lub rzeczy
 • sprawowanie nadzoru na przedsiębiorcami wykonującymi nieodpłatne przewozy drogowe osób, rzeczy na potrzeby własne
 • sprawowanie nadzoru  nad stacjami kontroli pojazdów wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego
 • sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Starostę Białostockiego
 • wydawanie i cofanie uprawnień instruktorom nauki jazdy
 • wydawanie i cofanie  uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych w krajowych przewozach drogowych regularnych osób
 • wykonywanie sprawozdawczości z zakresu spraw dotyczących wydanych uprawnień przewozowych (na potrzeby GUS, Ministerstwa)
 • powołanie komisji i przeprowadzenie egzaminu dla przedsiębiorców ubiegających się o licencję na wykonywanie transportu taksówką
 • udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentacji uprawnionym organom w zakresie realizowanych zadań dotyczących wydawania uprawnień przewozowych, prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców, prowadzenia rejestru stacji kontroli pojazdów, prowadzenia ewidencji instruktorów nauki jazdy i ewidencji diagnostów
 • udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw  uprawnionym organom i podmiotom
{"register":{"columns":[]}}