W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interpelacja w sprawie udzielenia informacji dotyczącej niewykonania w terminie drogi w miejscowości Klimki w gminie Czarna Białostocka

04.11.2021 Jolanta Den

Interpelacja

w sprawie udzielenia informacji dotyczącej niewykonania w terminie drogi w miejscowości Klimki w gminie Czarna Białostocka

Proszę o udzielenie w formie pisemnej, szczegółowej odpowiedzi dotyczącej przyczyn nie wykonania inwestycji drogowej w miejscowości Klimki w wiążącym umowie terminie 22 października 2021 r. Proszę o podanie również informacji o przewidywanym terminie ukończenia inwestycji.

Odpowiedź, zobowiązałam się przekazać mieszkańcom miejscowości Klimki oraz okolicznych miejscowości, którzy oczekują na ukończenie drogi.

Z poważaniem
Jolanta Den

Odpowiedź

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 04.11.202 lr. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej niewykonania w terminie drogi w miejscowości Klimki w gminie Czarna Białostocka informuję, że firma drogowa realizująca zadanie inwestycyjne złożyła pismo z prośbą o przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych do lipca 2022 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku przychylił się do tej prośby pod warunkiem przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania robót uwzględniającego nowy termin wykonania umowy. Firma nie przedłożyła wymaganego dokumentu. Na dziś PZD w Białymstoku, działając na podstawie zapisów zawartych w umowie z wykonawcą robót, wystąpił o zapłatę kar umownych z tytułu niewykonania zadania.

Jednocześnie PZD w Białymstoku, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, przygotowuje nowe postępowanie celem wyłonienia wykonawcy robót - „Budowy drogi powiatowej nr 142IB na odcinku Ruda Rzeczka - Kliniki (Gmina Czarna Białostocka). Przewidywany termin zakończenia inwestycji określa się na 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, co powinno nastąpić do października 2022 r.

Starosta
Jan Bolesław Perkowski

Materiały

Interpelacja
RP0003112021​_interpelacja.pdf 0.05MB
Odpowiedź1
RP0003112021​_odpowiedz.pdf 0.07MB
{"register":{"columns":[]}}