W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej do miejscowości Dzierniakowo

30.06.2022 Anna Grycuk

Interpelacja

w nawiązaniu do wypowiedzi pani Haliny Gogiel sołtys wsi Dzierniakowo podczas Sesji Rady gminy Gródek w dniu 24 czerwca 2022r. i wcześniej sygnalizowanymi postulatami mieszkańców, zgłaszam pilną potrzebę naprawy nawierzchni drogi powiatowej prowadzącej do tej miejscowości.

Obecny stan drogi stanowi zagrożenie dla jej użytkowników. Jest to droga żwirowa, ale w wielu miejscach, z powodu niewielkiej ilości żwiru, przechodzi w drogę gruntową. Po zimie tworzy się tarka, po której nie sposób przejechać samochodem osobowym. Wymaga uzupełnienia nawierzchni dużą ilością żwiru i uwałowania. Optymalne byłoby następnie wykonanie poczwórnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami.

W związku z powyższym proszę o pilną interwencję Powiatowego Zarządu Dróg oraz informację o zakresie wykonanych prac remontowych i zamieszczenie niniejszej interpelacji jak również odpowiedzi na nią na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Z poważaniem
Anna Grycuk

Odpowiedź

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.06.2022 r. w sprawie naprawy nawierzchni drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Dzierniakowo informuję, że Powiatowy Zarząd Dróg w Białystoku, będący Zarządcą dróg na terenie Powiatu Białostockiego, planuje poprawę przejezdności drogi powiatowej Nr 1446B poprzez ułożenie warstwy kruszywa na istniejącej nawierzchni żwirowej w/w drogi. Na naprawę drogi powiatowej prowadzącej do m. Dzierniakowo Zarząd Powiatu Białostockiego planuje pozyskanie środków zewnętrznych, a realizacja tego zadania jest uzależniona od terminu pozyskania dofinansowania. W przypadku nieprzyznania dofinansowania, Zarząd Powiatu Białostockiego planuje wykonanie naprawy nawierzchni drogi powiatowej Nr 1446B środkami własnymi w roku 2022.

Starosta
Jan Bolesław Perkowski

Materiały

Treść Interpelacji
RP000352022A.pdf 0.09MB
Odpowiedź na interpelacje
RP000352022​_odpA.pdf 0.05MB
{"register":{"columns":[]}}