W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Interpelacja w sprawie etapu procedury drogi publicznej powiatowej

05.11.2021 Anna Grycuk

Interpelacja

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców wsi Słuczanka zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na jakim etapie jest procedura wynikająca z art. 73 dotycząca drogi Waliły Stacja - Słuczanka z przejściem przez wieś Słuczanką? Kiedy mogę liczyć na jej zakończenie?
 2. Jakie działania podjął PZD w celu przyśpieszenia ww. procedury?
 3. Czy w budżecie Powiatu Białostockiego na 2022 zostaną uwzględnione środki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej na inwestycję „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1439B i 1437B na odcinku Waliły Stacja-Słuczanka z przejściem przez miejscowości Słuczanka (gmina Gródek)?

Z poważaniem
Anna Grycuk

Odpowiedź

Pani Anna Grycuk
Radna Powiatu Białostockiego

W odpowiedzi na Pani zapytania z dnia 4 listopada 2021 r., w sprawie etapu, na jakim aktualnie znajduje się procedura, wynikająca z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), dotycząca drogi publicznej powiatowej nr 1437 B (o przebiegu: Słuczanka - Waliły - Załuki - Sofipol) w miejscowości Słuczanka, gm. Gródek informuję:

 1. pismem z dnia 11 czerwca 2021 r., znak: GG.540.51.2021, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wystąpił do Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku z prośbą o przygotowanie wniosków do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie własności, na rzecz Powiatu Białostockiego, 28 działek położonych w obrębie Słuczanka, gm. Gródek, jako stanowiących pas drogowy drogi powiatowej nr 1437 B. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości skompletował niezbędną dokumentację i sporządził wnioski w tym zakresie, przedkładając je na Zarząd z uwzględnieniem terminów posiedzeń. Zarząd Powiatu Białostockiego złożył do Wojewody Podlaskiego stosowne wnioski:
  1. dnia 28 lipca 2021 r. złożono 3 wnioski na 3 działki - sprawy zostały zakończone decyzjami ostatecznymi;
  2. dnia 2 sierpnia 2021 r. złożono 2 wnioski na 2 działki - sprawy zostały zakończone decyzjami ostatecznymi;
  3. dnia 10 sierpnia 2021 r. złożono 10 wniosków na 10 działek - 8 spraw zostało zakończonych decyzjami ostatecznymi, natomiast w 2 sprawach zostały wydane decyzje potwierdzające, które nie otrzymały jeszcze klauzuli ostateczności;
  4. dnia 17 sierpnia 2021 r. złożono 3 wnioski na 4 działki - 1 sprawa została zakończona decyzją ostateczną, w 1 sprawie została wydana decyzja potwierdzająca, która nie otrzymała jeszcze klauzuli ostateczności, natomiast 1 sprawa została zakończona decyzją umarzającą (wniosek wycofano z uwagi na to, że działka nie spełnia przesłanek przejęcia w trybie art. 73 ww. ustawy w związku z tym zostanie objęta decyzją ZRID);
  5. dnia 21 września 2021 r. złożono 8 wniosków na 8 działek - 3 sprawy zostały zakończone decyzjami ostatecznymi, w 4 sprawach zostały wydane decyzje potwierdzające, które nie otrzymały jeszcze klauzuli ostateczności, natomiast w 1 sprawie, która została zawieszona z uwagi na konieczność stwierdzenia nabycia praw do spadku po zmarłej współwłaścicielce nieruchomości, wniosek wycofano, gdyż przeprowadzenie sprawy spadkowej z urzędu znacząco wydłuży czas przedmiotowej procedury;
 2. pismem z dnia 16 września 2021 r., znak: GKNH.6810.61.1.2021, zwrócono się do PZD w Białymstoku o dokumentację geodezyjną, dotyczącą jednej z działek, o których mowa w piśmie z dnia 11 czerwca 2021 r. W wyniku analizy stanu własności ustalono, że działka nie spełnia przesłanek przejęcia na rzecz Powiatu Białostockiego w trybie art. 73 ww. ustawy, gdyż w dniu 31 grudnia 1998 r. stanowiła mienie gminne. 
  W podsumowaniu powyższego - ze złożonych do Wojewody Podlaskiego 26 wniosków - aktualnie 17 spraw zakończonych zostało decyzjami ostatecznymi, a w 7 sprawach wydane zostały decyzje potwierdzające, które nie otrzymały jeszcze klauzuli ostateczności.
  W celu przyspieszenia regulacji stanu prawnego działek w trybie art. 73 ww. ustawy w odniesieniu do sprawy, która została zawieszona przez organ prowadzący postępowanie z uwagi na konieczność stwierdzenia nabycia praw do spadku po zmarłej współwłaścicielce nieruchomości - wniosek został wycofany, gdyż przeprowadzenie sprawy spadkowej z urzędu znacząco wydłuży czas przedmiotowej procedury, a grunt ten nabyty będzie w trybie specustawy drogowej;
 3. w projekcie budżetu na 2022 rok uwzględniono środki finansowe na „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1439B i nr 1437B na odcinku Waliły Stacja - Słuczanka z przejściem przez miejscowość Słuczanka (gm. Gródek)” - wartość zadania 130 000 zł (65 000 zł - środki z budżetu Powiatu i 65 000 zł - środki z budżetu gminy Gródek).

Starosta
Jan Bolesław Perkowski

Materiały

Interpelacja
RP000392021​_interpelacja.pdf 0.04MB
Odpowiedź
RP000392021​_odpowiedz.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}