W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

I sesja rady powiatu VII kadencji

Odśpiewaniem hymnu rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Powiatu Białostockiego VII kadencji. Obrady na wstępie prowadził radny senior Antoni Bogdan. W jednym z pierwszych punktów radni odebrali zaświadczenia o wyborze.

Gratulacje i kwiaty po wyborze

Zaświadczenia wręczała Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej w Białymstoku Anna Wołkowycka – Kuźmińska.  Następnie radni złożyli ślubowanie. Obiecywali sumiennie wykonywać swoje obowiązki, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i przestrzegać Konstytucji RP. Następnie w głosowaniu tajnym radni wybrali prezydium. Tu nastąpiły zmiany -  przewodniczącą Rady Powiatu Białostockiego została Bożena Nienałtowska, a wiceprzewodniczącymi Andrzej Gąsowski i Paweł Kondracki (dotychczasowy  wiceprzewodniczący). 

W poszerzonym porządku obrad znalazł się wybór starosty, wicestarosty, członków komisji i ich przewodniczących. Radny Roman Czepe zgłosił kandydaturę dotychczasowego starosty Jana B. Perkowskiego, a radny Michał Kozłowski kandydaturę niegdysiejszej wicestarosty dwóch kadencji Jolanty Den. W głosowaniu tajnym na starostę ponownie radni wybrali Jana Bolesława Perkowskiego (17 głosów za). Dziękował on za ponowny wybór, obiecywał pracę na rzecz mieszkańców. Zgłoszona przez radnych opozycji kandydatura Jolanty Den nie uzyskała wystarczającego poparcia (8 głosów za). Wicestarostą Powiatu Białostockiego został ponownie Roman Czepe (18 głosów za). Pozostałymi członkami zarządu niezmiennie będą: Zdzisław Łukaszewicz (21 głosów za), Jan Gradkowski (20 głosów)i Henryk Suchocki (20 głosów).  

Radni zgłaszali się do pracy w 9 komisjach Rady, wybrano też przewodniczących: Komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Katarzyna Pogorzelska, Komisji skarg, wniosków i petycji Antoni Bogdan, Komisji budżetu i finansów Tomasz Sawicki, Komisji infrastruktury technicznej Agnieszka Jarmołowicz, Komisji bezpieczeństwa Adam Backiel, Komisji rolnictwa Rafał Łada, Komisji promocji Maria Busłowska, Komisji oświaty Piotr Półtorak, Komisji Zdrowia Grażyna Gąsowska.   

Zdjęcia (14)

{"register":{"columns":[]}}