W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Henryk Suchocki za Sebastiana Ptaszyńskiego w zarządzie

Henryk Suchocki jest nowym członkiem Zarządu Powiatu Białostockiego. Takiego wyboru dokonali radni na nadzwyczajnej sesji w poniedziałek (28.11.2022 r.) po południu. Henryk Suchocki zastąpi Sebastiana Ptaszyńskiego (radny niezrzeszony, wcześniej Porozumienie).

Nowy Zarząd Powiatu Białostockiego - po zakończeniu obrad 28.11.2022 r

Kandydaturę H. Suchockiego (Prawo i Sprawiedliwość) zgłosił podczas sesji starosta Jan Bolesław Perkowski. Rada w głosowaniu tajnym wybrała kandydata przy 16 głosach za, 5 przeciw, 1 wstrzymującym się i 1 głosie nieważnym. Głosowało 25 radnych, 2 było nieobecnych. Miejsce w Zarządzie Henryk Suchocki zajął po przyjęciu przez radnych na sesji rezygnacji ze stanowiska Sebastiana Ptaszyńskiego, który argumentował, że jego poglądy są rozbieżne z decyzjami zarządu. Za przyjęciem rezygnacji głosowało 17 radnych, 8 wstrzymało się od głosu, 2 radnych było nieobecnych. Podczas sesji zarówno starosta Jan Perkowski jak i wicestarosta Roman Czepe przywoływali, że w ciągu 4 lat pracy w zarządzie S. Ptaszyński głosował tak jak pozostali członkowie, nigdy nie wyrażał sprzeciwu.

Henryk Suchocki jako radny reprezentuje okręg obejmujący gminy Supraśl, Gródek i Michałowo. Jest nauczycielem historii w szkole w Supraślu. Starosta uzasadniał jego kandydaturę doświadczeniem jako samorządowca, dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz Powiatu Białostockiego. Dodał, że Henryk Suchocki był niedawno odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią pracę nauczyciela.

Henryk Suchocki nie krył wzruszenia wyborem. Podziękował i zapewnił, że będzie dbał nie tylko o sprawy z jego okręgu, bo jego serce „bije dla całego powiatu”. 
Radni na poniedziałkowej sesji przyjęli również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Białostockiego. Mają one związek z planowanymi remontami i przebudowami dróg w Wojszkach w gm. Juchnowiec Kościelny, w Wiejkach w gm. Gródek i drogi Rafałówka-Folwarki Małe w gm. Zabłudów. Mimo wysokich kosztów inwestycji po przetargach, gminy i powiat uzgodniły, że inwestycje będą realizowane. 

Kolejna sesja, w trybie zwyczajnym, planowana jest na czwartek 22 grudnia 2022 r., obrady rozpoczną się o 13.00.

Zdjęcia (12)

{"register":{"columns":[]}}