W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Poświętne

Poświętne herb

Jazda konna.

Siedziba Szwadronu Kawalerii im. 10 PUL (teren dawnej szkoły podstawowej w Pietkowie) oferuje naukę jazdy konnej. Teren przy szkole to piękny park ze starymi drzewami. Wspaniałe miejsce do wypoczynku i spotkań. Tu też odbywają się lekcje jazdy konnej, nauka skoków. 

Ścieżki rowerowe - Gmina Poświętne oferuje miłośnikom turystyki szlaki konne, piesze i  rowerowe. Na terenie gminy zaznaczone są trzy szlaki dla cyklistów o łącznej długości 72 km

Trasa nr 1, długość 18 km (niebieska):
- Daniłowo - Siudymach - Pietkowo - Turek - Ostrów - Zwierzyniec - Pietkowo.
Liczba ciekawych miejsc - 13.

Trasa nr 2, długość 22 km (zielona):
- Poświętne - Brzozowo Chrzczony - Brzozowo Chabdy - Brzozowo Solniki - Zdrody Stare - Zdrody Nowe - Kamińskie Ocioski - Płonka Kościelna.
Liczba ciekawych miejsc - 8.

Trasa nr 3, długość 32 km (czerwona):
- Turek - Gabrysin - Wilkowo - Wołkuny - Brzozowo Panki - Brzozowo Korabie - Brzozowo Antonie - Brzozowo Chrzczony - Marynki - Józefin - Pietkowo.
Liczba ciekawych miejsc - 9

Wycieczka szlakiem starych drzew, bobrowe żeremia. 

Lasy w gminie Poświętne należą do Nadleśnictwa Rudka. Największe i najbogatsze skupisko leśne znajduje się w okolicach sołectw Pietkowo, Liza i Wilkowo. Tu jest obszar Natura 2000, tu rośnie najstarszy w województwie dąb szypułkowy Rudosław z Podlasia liczący sobie ponad 500 lat. W Pietkowie znajdują się stawy rybne, jedyne w gminie. Tu można spotkać bociana czarnego, orła bielika i kilka gatunków kaczek. Niedaleko Pietkowa znajduje się las Zwierzyniec, w którym występują żeremia bobrowe. Można tam spotkać dwa gatunki łabędzi: krzykliwy i niemy. Na terenie całej gminy jest wiele gniazd bociana białego.

Stawy w Pietkowie - można tu spotkać orła bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, kaczkę krzyżówkę, łyski, cyranki, kurki wodne, łabędzia krzykliwego, czaplę siwą, białą oraz modrą. Poza tym przyległe do stawów lasy stanowią ostoję dzikich zwierząt. Stwierdzono między innymi obecność następujących gatunków: łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, bóbr, wydra, wilk. Tutaj też  można poznać  wiele gatunków roślin chronionych, takich jak: pełnik europejski, wawrzynek wilczełyko, turówka wonna, kopytnik pospolity, pierwiosnek lekarski, płucnica islandzka, grzybienie, grążele. Właścicielem tych terenów są Lasy Państwowe, w tej chwili dzierżawi je prywatny właściciel. Pietkowskie stawy nazwane są imionami córek właścicieli hrabiów Starzeńskich, jest więc m.in. Gabriela, Maria, Józefina.  

Obecnie na terenie stawów znajduje się ścieżka edukacyjna i ornitologiczna. Odbudowana została leśniczówka „Cyranka”, w której również można odpocząć, bądź uczestniczyć w przyrodniczej lekcji edukacyjnej.

Tu także znajduje się miejsce do odpoczynku: solidna wiata, ławy, stoły i miejsce na ognisko.

Szlaki konne.

Szlak im. hr. Gabrieli Krasickiej długość 12 km.
Rozpoczyna się w pobliżu cmentarza w Pietkowie a kończy w pobliży cmentarza w Poświętnem. Prowadzi drogami leśnymi, liniami oddziałowymi oraz skrajem lasu i drogami polnymi. Szlak główny prowadzi z Pietkowa drogą polną w kierunku wschodnim i po 1000 m skręca na północny-wschód przez las a następnie skrajem lasu wzdłuż doliny Lizy. Po około 2000 m skręca na zachód i biegnie około 500 m wspólnie ze szlakiem pieszym Kolejarzy w kolorze zielonym. Szlak przekracza następnie drogę powiatową z Daniowa do Pietkowa i prowadzi na zachód 2500 m przez las w pobliże Leśniczówki Józefin. Tu skręca na północny-zachód, po 500 m na południe i kończy się przy drodze wojewódzkiej w pobliżu cmentarza w Poświętnem. Szlak główny posiada kilka odnóg bocznych. Jedna z nich o długości  2500 m biegnie równoleżnikowo na północ od Leśniczówki Józefin na skraj wsi Turek, gdzie łączy się ze szlakiem pieszym Kolejarzy. Szlakiem tym można dojechać konno po 1000 m do Pietkowa na południe lub na północ łącząc się z głównym szlakiem konnym. Kolejna  odnoga szlaku na długości 2000 m prowadzi skrajem lasu na wschód od leśniczówki Józefin w kierunku południowym. Przecina drogę wojewódzką i po 1000 m kończy się na skraju lasu na kolonii Marynki. Odnogi szlaku tworzą mała pętlę o długości 2000 m dokoła głębokiej doliny cieku nad którym znajdują się ślady dawnej osady obronnej. W przyszłości planowane jest wyznakowanie nowego szlaku konnego na północ z Poświętnego w kierunku Tykocina.

Szlak im. Powstańców 1863 r długość 7 km.
Szlak wyznakowany w 2015 r. ze środków Nadleśnictwa Rudka na terenie leśnictwa Pietkowo. Rozpoczyna się na skraju lasu przy drodze powiatowej prowadzącej z Pietkowa do Wilkowa. Biegnie przez lasy w kierunku południowo-zachodnim i po 1500 m dochodzi do zbiornika wodnego na dopływie Lizy. Znajduje się tu wiata turystyczna przy której szlak rozwidla się na dwa ramiona. Odnoga północna o długości 1700 m prowadzi przez las i kończy się na jego skraju przy drodze do Wilkowa. Odnoga południowa o długości 1500 m kończy się na skraju lasu i doliny Lizy. Obie odnogi posiadają łącznik o długości 500 m umożliwiający wybór trasy. W przyszłości planowane jest przedłużenie szlaku do pomnika w Łukawicy oraz na północ w kierunku Józefina i połączenie ze szlakiem im. hr. Gabrieli Krasickiej.

Szlak im. 10 Pułku Ułanów Litewskich długość 8 km.
Szlak wyznakowany w 2015 r. ze środków Nadleśnictwa Rudka na terenie Leśnictwa Zwierzyniec. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu dróg na skraju zabytkowego parku w Gabrysinie. Prowadzi w kierunku południowo-wschodnim razem ze szlakiem pieszym Kolejarzy. Po 1500 m w lewo odchodzi droga na Stawy Pietkowskie, gdzie znajduje się Ośrodek Edukacji Cyranka i ścieżka edukacyjna. Szlaki prowadzą dalej prosto i po 1000 m szlak pieszy odchodzi w lewo a konny prosto 500 m do wsi Osówka. Tutaj skręca na południe skrajem lasów i po 1000m skręca w prawo przez las. Po 500m ponownie skręca w prawo mijając w oddziale 68 ślady kamiennych kręgów z okresu wędrówki ludów. Po około 1000 m szlak skręca w lewo i po kolejnych 1000 m wychodzi na skraj lasu. Przez kolejne 1500 m biegnie lasem równolegle do drogi z Gabrysia do Kamiennego Dworu. Przy skrzyżowaniu z drogą do Łukawicy szlak odbija w prawo i prowadzi 700 m groblą w dolinie Lizy a następnie aleją do punktu wyjścia.

WARTO ZOBACZYĆ

  • Muzealna izba w budynku byłej szkoły w Pietkowie (obecnie kwatera główna Szwadronu im. 10 PUL), w której zgromadzono wytwory sztuki ludowej - serwetki, makatki i narzędzia dawniej używane w gospodarstwach gminy Poświętne. Można tam zobaczyć ciekawy zbiór żelazek z duszą i na węgle, kopańki, kołowrotki i narzędzia do czesania lnu. Są skrzynie posażne i beczki do kiszenia kapusty.
  • Można zwiedzić tutaj również izbę pamięci oraz obejrzeć historyczne eksponaty dotyczące 10 Pułku Ułanów Litewskich, który tworzył się w Pietkowie w 1918 r.
  • Prywatny zbiór historycznych eksponatów wojskowych (pociski, sztylety, menażki, buty, itp.) , dawnych sprzętów gospodarstwa domowego (maszyny do szycia, zegary, końskie uprzęże, stoły, krzesła, skrzynie posażne, radia, żelazka, lampy naftowe, itp.) oraz dawnego sprzętu strażackiego (hełmy, mundury, motopompy, węże, obuwie itp.) w Poświętnem..
{"register":{"columns":[]}}