W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Do zadań należy realizacja przypisanych powiatom przepisami prawa zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ochrony gruntów rolnych oraz realizacji zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

STRUKTURA WYDZIAŁU

Siedziba  Wydziału :  15-085  Białystok, ul. Branickiego 13 , 
Sekretariat  tel.  85-740-63-95

Dyrektor Wydziału
Geodeta Powiatowy

Mirosława Drewnowska
nr tel. 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94

Z-ca Dyrektora Wydziału
Małgorzata Pogorzelska
nr tel. 85.740.63.95, nr faxu 85 740 63 94

Referat Geodezji, Ewidencji Gruntów i Budynków
Kierownik  -  Jarosław Kapica,
tel. 85-740-63-95

Referat Gospodarki Gruntami Nierolnymi
Kierownik - Małgorzata Ruśkowska, 
tel. 85-740-63-93

Referat Gospodarki Gruntami Rolnymi
Kierownik - Ewa Zalewska
tel. 85-732-84-03

Referat Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Mickiewicza 3, Białystok
Kierownik - Mariusz Dziubanowski
tel. 85-743 94 11

Filia Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w Łapach 18-100 Łapy  ul. Westerplatte 8
Kierownik: Edyta Matusiecka
tel. 85 715 23 82

Stanowisko ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Jarosław Kapica
tel. 790 600 615

{"register":{"columns":[]}}