W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dotacja na budowę mostu w Gajownikach

Będzie przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki (gm. Choroszcz). Powiat Białostocki uzyska na ten cel z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury 1,2 mln zł. Szacowany koszt inwestycji to 2,6 mln zł.

Starosta pokazuje drogę

Powiat Białostocki wnioskował o wsparcie z budżetu państwa w wysokości 1,3 mln, a przyznane wsparcie wyniesie nieco mniej (nie 50% a 47% założonej kwoty). Resztę kosztów inwestycji pokryją Powiat Białostocki i Gmina Choroszcz. Oba samorządy zabezpieczyły już w budżetach po 650 tys. zł na ten cel. 

Łącznie z subwencji ogólnej do samorządów w Podlaskiem na inwestycje drogowe trafi ponad 13 mln zł - poinformował w niedzielę (23.05) na konferencji prasowej w Białymstoku szef PiS w regionie, Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski. Wsparcie dostaną trzy największe miasta: Białystok, Łomża i Suwałki, a także powiaty: augustowski, białostocki, bielski i grajewski oraz samorząd województwa podlaskiego na inwestycję w Milejczycach. Miasto Białystok dostanie fundusze na remont nawierzchni fragmentu drogi krajowej 19 na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego, samorząd Łomży na remont ul. Wojska Polskiego jako fragmentu DK nr 61, miasto Suwałki na remont ul. Raczkowskiej jako elementu drogi wojewódzkiej na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego.

Powiat Augustowski będzie wsparty środkami na rozbudowę i przebudowę drogi Nowinka-Monkinie-Bryzgiel wraz z przebudową mostu. Most na rzece Czaplinianka w Gajownikach będzie przebudowywać Powiat Białostocki. Powiat Bielski dostanie dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej i mostu w Strabli. Powiat Grajewski otrzyma wsparcie na przebudowę mostu na rzece Ełk w Szymanach. Samorząd województwa podlaskiego dostanie środki na rozbudowę ulicy 3 Maja wzdłuż drogi wojewódzkiej, rozbiórkę starych i budowę nowych przepustów i rozbudowę skrzyżowania z ul. Św. Barbary i ul. Parkowej w Milejczycach.

Ministerstwo infrastruktury w opublikowanej na swojej stronie internetowej informacji z podziału subwencji podało, że w 2021 r. wsparcie w całym kraju dostanie łącznie 120 samorządów w tym: 36 miast na prawach powiatu (157,9 mln zł), 73 powiaty (118,5 mln zł) i 11 województw (59,5 mln zł). 

Województwo podlaskie:

  • Województwo podlaskie: Rozbudowa ul. 3 Maja (DW 693) z rozbiórką i budową dwóch przepustów oraz budową i rozbudową skrzyżowania z ulicami: Św. Barbary i Parkową w Milejczycach 3,8 mln zł,
  • Białystok: Remont nawierzchni DK nr 19 na Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku 310,8 tys. zł,
  • Łomża: Remont DK nr 61 - ul. Wojska Polskiego (III etap) 3,8 mln zł,
  • Suwałki: Remont jezdni ul. Raczkowskiej w ciągu DW 655 w Suwałkach na odcinku od granic administracyjnych miasta do przejazdu kolejowego 1,5 mln zł,
  • Powiat Augustowski: Rozbudowa i przebudowa DP nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993,07 wraz z przebudową mostu nr JNI1015098 1,1 mln zł,
  • Powiat Białostocki: Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki w ciągu DP nr 1542B droga przez wieś Gajowniki (gm. Choroszcz) 1,2 mln zł,
  • Powiat Bielski: Rozbudowa i przebudowa DP nr 1575B łącznie z przebudową mostu w m. Strabla 952,2 tys. zł,
  • Powiat Grajewski: Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany km 0+980 DP nr 1797B 578,5 tys. zł.


Źródło  PAP

{"register":{"columns":[]}}