W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

4 lata pracy Rady Powiatu Białostockiego

Zarząd i Rada Powiatu Białostockiego podsumowali 4 lata pracy. Uroczyste spotkanie połączone z koncertem zorganizowano w środę (9.11.2022 r.) w Nie Teatrze w Białymstoku.

Starosta i wicestarosta z osobami uhonorowanymi statuetkami Przyjaciel Powiatu

Witając gości starosta Jan Bolesław Perkowski wyjaśnił, że zorganizował podsumowanie czterech lat pracy na rok przed końcem kadencji, żeby porównać efekty do kadencji wcześniejszych, które były czteroletnie. - Ta kadencja w Powiecie Białostockim jest nadzwyczajna, ponieważ ponad 260 mln zł to wydatki inwestycyjne. 190 mln zł pozyskano z zewnątrz, w tym 160 mln zł to fundusze krajowe, a ponad 30 mln zł to środki unijne z urzędu marszałkowskiego pozyskane dzięki wsparciu marszałka Artura Kosickiego – wyliczał starosta. Do tego należy doliczyć dobrą współpracę z gminami powiatu białostockiego i mamy sukces – dodał. 

Wicestarosta Roman Czepe podziękował wszystkim, którzy angażowali się w ciągu tych lat. Szczególnie staroście Janowi Perkowskiemu za wielkie zaangażowanie i prawdziwy talent polityczny, który ujawnił się już w 2016 r., gdy doszło do zmiany w Radzie Powiatu. Słowa podziękowania skierował do Zarządu, a konkretnie do Zdzisława Łukaszewicza i Jana Gradkowskiego za bardzo intensywną pracę i szczere dyskusje. Dziękując radnym, szczególne wyrazy wdzięczności skierował do opozycji za merytoryczne spory i dociekania. Wspomniał o wojsku, policji, straży i tych wszystkich, z którymi przyszło powiatowi współpracować. Podziękowania dostali rolnicy, reprezentujący powiat w konkursach wojewódzkich i krajowych.

Jak mówił poseł Kazimierz Gwiazdowski - rząd wysoko ocenia współpracę z samorządem Powiatu Białostockiego, bo dzięki tej współpracy samorząd pozyskuje duże środki finansowe i można realizować tak wiele inwestycji. 

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski gratulował samorządowi Powiatu Białostockiego licznych inwestycji i sprawnego aplikowania po środki krajowe i unijne. Przypomniał, że powiat białostocki jest największym obszarowo powiatem w Polsce, obejmującym 15 gmin. Jest liderem, jeśli chodzi o inwestycje drogowe nie tylko dlatego, że ma największe potrzeby, ale też dlatego, że samorząd je widzi i jest w tym zakresie bardzo aktywny – mówił wojewoda.

Dynamicznego rozwoju gratulował także Marek Malinowski z Zarządu Województwa Podlaskiego. - W ciągu ostatnich lat powiat przeżywa boom inwestycyjny. Wymienił modernizacje dróg, remont budynków użyteczności publicznej czy inwestycje w odnawialne źródła energii. - Bardzo mnie to cieszy, tym bardziej że jestem mieszkańcem powiatu – zaznaczył Marek Malinowski. 
Podczas środowego spotkania podsumowano m.in. inwestycje drogowe, w ramach których wyremontowano łącznie 100 km dróg powiatowych. Ich całkowity koszt to 181 mln zł, z czego 84 mln zł to środki rządowe, 48 mln zł to fundusze gminne, a 49 mln zł pochodzi z wkładu własnego Powiatu. Jednym z największych przedsięwzięć był remont drogi Stanisławowo – Wojszki, nazywanej wcześniej angielką.

Powiat Białostocki odnawia także sukcesywnie budynki jednostek opieki społecznej. Na remont Domów Pomocy Społecznej przeznaczył 10 mln zł, Domów Dziecka – 1,3 mln zł, a Powiatowe Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne unowocześniono za 430 tys. zł.

Inwestycją, na której realizację Powiat położył duży nacisk była modernizacja szpitala powiatowego w Łapach. Wykonano to dzięki funduszom unijnych w wysokości 21 mln zł, środkom rządowym – 2 mln zł oraz gminnym – 1,8 mln zł.

Z kolei na rozwój szkół nadzorowanych przez Powiat Białostockich przeznaczono w ostatnich latach 6,6 mln zł, z czego spora część to wsparcie z UE.
Najnowszy projekt realizowany przez Powiat to rozbudowa Starostwa Powiatowego. Nowy budynek będzie sąsiadować ze starym i zbyt ciasnym. Powstanie na pozyskanej działce na rogu ulic Wiewiórczej i Borsuczej w Białymstoku. Blisko połowę kosztów pozyskano na ten cel z Programu Polski Ład. 

Podczas spotkania wojewoda wręczył wicestaroście Powiatu Białostockiego Romanowi Czepe Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta RP. 
Spotkanie było okazją do przyznania tytułu i wręczenia statuetek „Przyjaciel Powiatu”. Odebrali je: wojewoda Bohdan Paszkowski, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Maciej Wesołowski, Komendant Komisariatu w Łapach podinsp. Tomasz Organek, sekretarz Powiatu Joanna Kondzior, skarbnik Powiatu Marta Szczuka, Koło Gospodyń Wiejskich „Szminką Malowane” i KGW „Zdolne Babki”. 

Wcześniej Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku ppłk Dariusz Szorc wręczył staroście grawerton z podziękowaniami z Departamentu Infrastruktury w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Z kolei Jan Gradkowski z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz ze starostą wręczyli Odznakę Honorową „Zasłużony dla Ratownictwa” Markowi Malinowskiemu z zarządu województwa. 

W środowym oprócz gospodarzy uczestniczyli lokalni politycy, przedstawiciele najważniejszych instytucji współpracujących z Powiatem, przedsiębiorcy, włodarze gmin i radni, rolnicy z powiatu uczestniczący w konkursach branżowych, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, dyrektorzy powiatowych jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

Spotkanie zakończył koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu Anny Marii Łapińskiej, na pianinie akompaniował Krzysztof Kulikowski.
 

Zdjęcia (31)

{"register":{"columns":[]}}