W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

200 posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Łapach Urszuli Łapińskiej. Podpisał też kilka umów w sprawie finansowania modernizacji dróg.

200 Zarząd Powiatu Białostockiego

Zarząd ( 8 marca 2022 r.) podpisał umowy partnerskie:
- w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej nr 1536B przez miejscowość Kruszewo (gm. Choroszcz).
- w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522B od granicy gminy Poświętne do drogi powiatowej nr 1521B w m. Łapy Pluśniaki – etap I (gm. Łapy)”.
- w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1380B Tykocin – Złotoria etap II (gm. Tykocin)”.
- w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1419B Wólka – Katrynka wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Czarnej (gm. Wasilków)”.
- w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów)”.
- w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B -droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze etap II (gm. Wasilków)”.

Podpisano umowy:
- w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz na realizację inwestycji „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany” w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1552B z drogą gminną nr 106257B w miejscowości Ruszczany”.
- w sprawie udzielenia dotacji Gminie Poświętne na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1564B na odcinku Dzierżki – Brzozowo Solniki (gm. Poświętne)”. 
- w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie: „Prace modernizacyjne, inwentaryzacyjne oraz poprawa instalacji w budynkach SP ZOZ w Łapach”.
- w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz zakup wyposażenia na potrzeby SP ZOZ w Łapach”.

Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach Urszuli Łapińskiej. Dotychczasowa dyrektor jednostki ponownie wygrała konkurs na to stanowisko. Funkcję będzie pełnić przez sześć lat.

Podpisano rozliczenie dotacji celowej udzielonej SP ZOZ w Łapach na zadnie: „Wyposażenie medyczne i niemedyczne na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych”.
Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Caritas Archidiecezji Białostockiej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Białostockiego w 2021 roku.

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}