W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark

Tytuł projektu: Wymiana kotłów grzewczych na wykorzystujące paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tymbark Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji - spr

Logo i nazwa projektu

Całkowita wartość zadania:           220 200,82 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:      216 673,60 PLN

Termin realizacji: 2017-2022

Cel projektu: obniżenie niskiej emisji generowanej przez budynki mieszkalne na terenie Gminy Tymbark

Zakres projektu: wymian 24 sztuk kotłów grzewczych opalanych węglem na wykorzystujące paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych na kotły piątej generacji spełniające wymogi ekoprojektu , prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej, działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszańców.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym CO2, pyłów PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu.

 

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}