W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wspomnienie o śp. ks. prałacie Józefie Leśniaku (1933-2024), długoletnim proboszczem Parafii w Tymbarku oraz Zasłużonym dla Gminy Tymbark

Z przykrością przyjęliśmy informację o śmierci śp. Księdza Prałat Józef Leśniak, wieloletniego proboszcza Parafii w Tymbarku oraz Zasłużonego dla Gminy Tymbark. W chwili śmierci miał 91 lat. Urodził się 12 lutego 1933 roku w Przyszowej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1956 r. w Tarnowie. Pracował jako wikariusz w Bruśniku, Łużnej, Łysej Górze, Starym Wiśniczu, Wojniczu i Pilźnie. W 1968 został proboszczem w parafii Delastowice i rolę tę pełnił do 1987 roku, kiedy został mianowany proboszczem parafii w Tymbarku. Pełnił tę posługę od 11 maja 1987 do 22 sierpnia 2003 roku. W tym czasie pełnił również funkcję dziekana dekanatu Tymbark. Z dniem 1 października 2019 roku zamieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

Ks. Lesniak

Śp. ks. Prałat Józef Leśniak,  jako wieloletni proboszcz parafii pw. NNMP w Tymbarku dał się poznać jako wspaniały duszpasterz i gospodarz. Jako inicjator wielu działań służącym całej lokalnej społeczności, przyczynił się do rozwoju tymbarskiej parafii. Dzięki jego staraniom i zgodnej współpracy z ludźmi udało się rozbudować kościół, powiększając świątynię o nawy boczne.  

To dzięki jego osobistemu  zaangażowaniu  powstało w Tymbarku Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy Parafii Tymbark a w budynku Domu Parafialnego zorganizował sale rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z których korzystali mieszkańcy gminy i okolicznych miejscowości. Jako jeden z pierwszych  w województwie potrafił sięgnąć w tym celu po unijne fundusze.  

 

Był inicjatorem i organizatorem Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im. Św. Kingi.   Jego wrażliwość oraz otwartość na potrzeby bliźnich były inspiracją do działania na rzecz najbardziej potrzebujących, a szczególnie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Na zaproszenie Księdza Proboszcza do prowadzenia placówki odpowiedziały Siostry Nazaretanki oraz osoby świeckie. 

       W trosce o zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży uruchomił Parafialnego Centrum Kultury skupiające liczną grupę młodzieży, korzystającej z kawiarenki , świetlicy i siłowni. Dzięki Jego cennej inicjatywie budowy placu i parkingów obok cmentarza i Domu Parafialnego nastąpiło zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum Tymbarku a samorząd gminy miał możliwość organizacji różnorodnych imprez kulturalnych.

Dzięki doskonałej współpracy z samorządem gminy udało się zrealizować wiele przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i sportowych.  Oprócz swojej pracy duszpasterskiej, przez okres kierowania tymbarską parafią, zrealizował następujące przedsięwzięcia oraz  inwestycje:

  • 1988 r. generalny remont kościoła.  Sprawiono też sześć witraży, wykonanych przez  Annę i Janusza Zarzyckich z Krakowa, wg projektu artysty plastyka  B. Szpechta. Polichromię wnętrza wykonał także artysta  malarz B. Szpecht z Krakowa.
  • 1998 r. poświęcenie nowo wybudowanych naw bocznych kościoła parafialnego oraz inauguracja Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu,
  • 1998 r.  zakończenie  rozbudowany  i modernizacji istniejącej kaplicy  w Piekiełku p.w. Św. Józefa Rzemieślnika. Polichromię wnętrza wykonał art. malarz  B. Szpecht z Krakowa.
  • 1999 r. zakończenie budowy nowego budynku parafialnego, w którym mieściły się wówczas: gabinety rehabilitacyjne działające w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im oraz Parafialne Przedszkole. Ponadto znajdują  się tam  mieszkania Sióstr Nazaretanek wraz z kaplicą. Nowy dom parafialny został wybudowany na miejscu dawnej plebani – tzw. „napoleonki” (z 1812 r.).
  • 2000 r. zakończenie modernizacji budynku „dawnej wikarówki” (która wcześniej wykorzystywana była na mieszkania dla księży, organisty i jego rodziny oraz znajdowała się tam sala katechetyczna, w której odbywały się lekcje religii, w latach, gdy nauczanie religii było usunięte ze szkół) i utworzenie w odremontowanym budynku Parafialnego Centrum Kultury.

Wspólnie z Samorządem Gminy troszczył się o należyte wychowanie młodego pokolenia oraz rozwój społeczno-kulturalno- religijny naszej gminy. 

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1969 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1980 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 1995 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Tarnowskiej Kapituły Katedralnej, zaś w 2002 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. W uznaniu zasług śp. ks. prałat Józef Leśnik, Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/173/2023 z dn. 28.10.2020 r. uhonorowany została tytułem Zasłużony dla Gminy Tymbark.

Masza św. żałobna za śp. ks. Józefa Leśniaka, odbędzie się w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie we wtorek (2 kwietnia) o godz. 8.30. Natomiast msza święta pogrzebowa odbędzie się w kościele parafialnym w Tymbarku we wtorek (2 kwietnia) o godz. 12.00, po której ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

{"register":{"columns":[]}}