W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Tymbarku Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowy Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Flaga UE

Całkowita wartość zadania wynosi: 731 867,90 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 432 038,45 PLN

 

Okres realizacji projektu: rok 2017

 

Celem projektu jest zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku publicznym, co przełoży się bezpośrednio na redukcję emisji CO2 do atmosfery, obniżenie kosztów zużycia energii, a tym samym ograniczenie kosztów użytkowania tego obiektu.

 

Planowane efekty rzeczowe projektu:

- termomodernizacja budynku w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad najwyższą kondygnacją, wymiana okien starszego typu, wymiana drzwi zewnętrznych,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW

 

Planowany efekt ekologiczny projektu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1245.22 GJ/rok

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 9,5  [MWh/rok]

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 73,06 tony równoważnika CO2/rok

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (Cl 32) – 408984,19 kWh/rok

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu – 1279,42 GJ/rok

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}