W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obrady II sesji Rady Gminy

15.05.2024

Zdjęcie przedstawia przestronną salę konferencyjną z dużym stołem w kształcie litery U w centrum. Wokół stołu ustawione są pomarańczowe krzesła, każde wyposażone w mikrofon. Podłoga jest szara wykonana z płytek. Na lewej ścianie wyświetlane są dwie flagi i okno wpuszczające naturalne światło. Dodatkowe miejsca do siedzenia są dostępne w postaci pomarańczowych krzeseł ustawionych w rzędach w tylnej części pomieszczenia.

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 maja 2024 roku


Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2024 r. /środa/ o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    
Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy.     


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, zaproszonych gości.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 6 maja 2024 r. do 22 maja 2024 roku.
5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Augustów za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
a) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Augustów;
b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Augustów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Augustów w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych;
c) zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/426/2024 Rady Gminy Augustów z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2024 roku;
d) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2024;
e) zmieniająca uchwałę nr I/6/2024 z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia zakresu działania, składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.


7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Maciej Kamil Kowalewski

Materiały

Obwieszczenie Przewodniczącego RG o sejii
Obwieszczenie​_o​_II​_sesji​_w​_dniu​_22052024​_r.doc 0.04MB
Projekt​_uchwały​_dotacja​_dla​_przedszkola​_w​_Janówce​_po​_komisji
Projekt​_uchwały​_dotacja​_dla​_przedszkola​_w​_Janówce​_po​_komisji.pdf 0.13MB
Projekt​_uchwały​_nr​_II​_​_2024​_zmiana​_Uchwały​_nr​_XLVI​_426​_2024​_dot​_programu​_bezdomności​_zwierząt​_2024​_r
Projekt​_uchwały​_nr​_II​_​_2024​_zmiana​_Uchwały​_nr​_XLVI​_426​_2024​_dot​_programu​_bezdomności​_zwierząt​_2024​_r.pdf 0.12MB
Projekt​_uchwały​_Nr​_II​_2024​_ZMIANA​_składu​_komisji​_skarg,​_wniosków
Projekt​_uchwały​_Nr​_II​_2024​_ZMIANA​_składu​_komisji​_skarg,​_wniosków.pdf 0.10MB
Projekt​_uchwały​_nr​_II​_2024​_zmiany​_w​_budżecie
Projekt​_uchwały​_nr​_II​_2024​_zmiany​_w​_budżecie.pdf 0.75MB
Projekt​_Uchwały​_nr​_w​_sprawie​_wynagrodzenia​_Wójta2024
Projekt​_Uchwały​_nr​_w​_sprawie​_wynagrodzenia​_Wójta2024.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}