W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dokumenty

26.02.2024

Materiały

STATUT SZKOŁY
STATUT​_SP7​_20221-2.pdf 1.74MB
Regulamin dyżurów
Regulamin​_dyzurów.doc 0.12MB
Program profilaktyczno-wychowawczy
Prog​_prof-wych2023.docx 0.06MB
WDŻ - program i tematyka zajęć
“Wychowanie​_do​_życia​_w​_rodzinie​_–​_program​_i​_tematyka​_zajęć.docx 0.02MB
KRYTERIA I TRYB WYSTAWIANIA OCEN Z ZACHOWANIA
KRYTERIA​_I​_TRYB​_wystawiania​_OCEN​_z​_zachowania​_-aktualny.pdf 0.36MB
Szkolny zestaw programów nauczania w 2023​_2024
Program​_nauczania​_2023​_2024​_w​_SP7.pdf 0.26MB
Kalendarz uroczystości szkolnych
Kalendarz​_uroczystości​_szkolnych​_2023​_2024.docx 0.04MB
Kryteria oceniania w klasach I-III - B. Leszczak, D. Wittbrodt, A. Tomeczkowska, J. Walenciak, A. Lewandowska, A. M.Willma-Burzyńska, R. Augustyn
kryteria-oceniania-w-klasach​_I-III.pdf 0.67MB
matematyka - I.Radtke, K.Goniszewska, W.Rogocki
SYSTEM​_OCENIANIA​_Z​_MATEMATYKI​_REALIZOWANY​_W​_KLASACH​_IV.pdf 0.44MB
Wychowanie fizyczne - J. Grabowska, K.Juszczyk, M.Paczkowski, D. Zatorski
PSO​_W-F​_22​_23.pdf 0.06MB
Język polski - S. Rychlicka, A. Szubka, K. Bendykowska
PSO​_SP7​_polski​_pdf.pdf 0.13MB
język angielski - N. Maliszewska, K. Matysek, M. Hildebrandt
PRZEDMIOTOWY​_SYSTEM​_OCENIANIA​_Z​_JEZYKA​_SP7​_RUMIA(2).pdf 0.15MB
Język niemiecki - B. Chludzińska, S. Rychlicka
PRZEDMIOTOWY​_SYSTEM​_OCENIANIA​_Z​_JEZYKA​_SP7​_RUMIA(3).pdf 0.15MB
Chemia - J.Żardecka-Szymańska
Przedmiotowy​_System​_Oceniania​_z​_chemii​_.pdf 0.43MB
Fizyka - K.Goniszewska
Przedmiotowy​_System​_Oceniania​_z​_fizyki.pdf 0.43MB
Biologia i Przyroda - B.Celniak
Przedmiotowy​_System​_Oceniania​_z​_biologii​_i​_przyrody.docx 0.02MB
EDB - I. Skrzoska-Dziewiałtowicz
PRZEDMIOTOWY​_SYSTEM​_OCENIANIA​_Z​_EDB(2).pdf 0.15MB
Historia - A. Szubka, R. Augustyn
PSO​_Historia.pdf 0.41MB
Geografia- A.Kozłowska
Przedmiotowy​_system​_oceniania​_z​_geografii.pdf 0.21MB
Muzyka - B. Chludzińska
Przedmiotowy​_System​_Oceniania​_Muzyka​_K​_Helak.pdf 0.25MB
Plastyka - K.Schiffers
PSO​_plastyka.pdf 0.30MB
Technika - A. Dybciak
PSO-​_TECHNIKA​_KL​_4-6.pdf 0.22MB
Informatyka - K. Ginejt, M.Nowak
PSO​_informatyka(3).pdf 0.44MB
Kryteria oceniania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - K. Kielar, M. Grzendzicka
PSO​_dla​_uczniow​_zz​_niepełnosprawnoscia.pdf 0.37MB
​PLAN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SU​_plan​_pracy​_2022-23(1).pdf 0.40MB
Karta zapisu do świetlicy 2023/2024 - link do pobrania
KARTA​_ZGLOSZENIA​_DO​_SWIETLICY​_2023.pdf 0.06MB
Regulamin świetlicy
REGULAMIN​_SWIETLICY​_SZKOLNEJ​_2020.pdf 0.13MB
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I REJONOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Zgłoszenie-do-I-klasy-z-obwodu-1​_(1).doc 0.05MB
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w roku szkolnym 2024/2025
zarządzenie​_BMRz​_23​_stycznia​_2024​_w​_spr​_terminów​_rekrutacji.pdf 1.67MB
{"register":{"columns":[]}}