W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

rok 2020

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Termin zgłaszania uwag: 17.01.2020 r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

Projekt Zasad dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Formularz konsultacji społecznych i Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmiany projektu dokumentu można zgłaszać w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r.
1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04, pokój nr 011, tel. (22) 346-11-08
na „FORMULARZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” dostępnym na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020.

Materiały

Uchwała nr VI-4/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwala​_Zarzadu​_-​_konsultacje-1.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... - projekt
ZasadyII​_2020.pdf 0.72MB
Załączniki nr 1 - 8 do Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego...
załączniki​_1​_-​_8​_do​_zasad.pdf 0.21MB
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji
zal​_2​_-​_Formularz​_konsultacji.pdf 0.11MB
Załącznik nr 3 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_3​_-​_Kalendarz​_czynnosci.pdf 0.11MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport-1.pdf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1.0 30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin zgłaszania uwag: 27.02.2020 r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian do projektu dokumentu poddanego konsultacjom należy zgłaszać na „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl (Konsultacje społeczne / Rok 2020).

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian dokumentu można składać w terminie do dnia 27 lutego 2020 r.

1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04

Materiały

Uchwała nr VI-25/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwala​_Zarzadu​_-​_konsultacje-2.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym... - projekt
Zasady​_konsultacji​_spolecznych.pdf 0.12MB
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji społecznych
zal​_2​_-​_Formularz​_konsultacji-1.pdf 0.10MB
Załącznik nr 3 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_3​_-​_Kalendarz​_czynnosci-1.pdf 0.11MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport-3.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1.0 30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Termin zgłaszania uwag: 21.09.2020 r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021”.

I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2021 oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2021 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020. Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2020”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Kalendarze czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektów dokumentów oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2021 można składać w terminie do dnia 21 września 2020 r.

1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl; ngo@powiat-wolominski.pl
2) faksem: (22) 776-50-93
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

Materiały

Uchwała nr VI-228/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Uchwala​_Zarzadu​_-​_konsultacje​_PW.pdf 0.12MB
Projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... 2021
Program​_wspolpracy​_2021​_do​_publikacji.pdf 0.22MB
Załącznik nr 1 - Formularz konsultacji społecznych
zal​_1​_-​_Formularz​_konsultacji​_PW.pdf 0.11MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_2​_-​_Kalendarz​_czynnosci​_PW.pdf 0.11MB
Projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... 2021 - dokument pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim uchwałą nr 6/2020 z dnia 12 października 2020 r.
Program​_wspolpracy​_2021​_na​_RDPP.pdf 0.21MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport-4.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 1.0 30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030

Komunikaty

Zarząd Powiatu Wołomińskiego informuje o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmiany projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. (wnioski, uwagi, opinie złożone po upływie terminu, pozostaną bez rozpatrzenia):

1) za pośrednictwem kanałów elektronicznych poprzez e-mail: ze@powiat-wolominski.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
2) faksem: (22) 776-50-93
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Planowania i Rozwoju ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 205, tel. (22) 346-11-22


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego przedstawicieli samorządów, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do ponownego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii wraz z prognozą dostępny jest na stronie: www.powiat-wolominski.pl zakładka Co robimy / Konsultacje społeczne / Rok 2020 oraz pod linkiem: Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 - Powiat Wołomiński - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)

Możliwości zapoznania się z powyższymi dokumentami:

Dokumenty w formie do pobrania dostępne są poniżej lub w Starostwie Powiatowym w Wołominie Wołomin ul. Prądzyńskiego 3 p. nr 205 Wydział Planowania i Rozwoju.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmiany projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w terminie do dnia 24 marca 2022 r. (wnioski, uwagi, opinie złożone po upływie terminu, pozostaną bez rozpatrzenia):

1) za pośrednictwem kanałów elektronicznych poprzez e-mail: ze@powiat-wolominski.pl (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
2) faksem: (22) 776-50-93
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Planowania i Rozwoju ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 205, tel. (22) 346-11-22


Zarząd Powiatu Wołomińskiego wypełniając obowiązek ustawowy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie ze stanowiskiem RDOŚ w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2021 r. informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 – 2030”.

Termin opracowania dokumentu to 31 grudnia 2021 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ww. strategii służy identyfikacji przewidywanych zmian, jakie mogą wynikać z realizacji ustaleń tego dokumentu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Prognoza określa także rodzaje mogących pojawić się, w wyniku realizacji ustaleń projektu dokumentu, uciążliwości, które mogą mieć wpływ na warunki życia mieszkańców powiatu wołomińskiego, a w szczególności wskazać przewidywane negatywne oddziaływania na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego oraz na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Prognoza oddziaływania na środowisko ocenia prawdopodobny wpływ ustaleń strategii na środowisko.

Po ukończeniu dokumentu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu i poddany konsultacjom społecznym.


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego przedstawicieli samorządów, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030.

Projekt Strategii dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu, formularz konsultacji oraz kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.
Zachęcamy również do wzięcia udziału w przygotowanej ankiecie:
Link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/638663?newtest=Y&lang=pl

„FORMULARZ KONSULTACYJNY” dostępnym na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmiany projektu dokumentu można zgłaszać w terminie do dnia 7 grudnia 2020 r. 

1) za pośrednictwem internetu: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/968139?newtest=Y&lang=pl
2) faksem: (22) 776-50-93
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Planowania i Rozwoju ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 205, tel. (22) 346-11-2

Materiały

Uchwała Nr 367/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030
3672020.pdf 0.12MB
Uchwała nr 399/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 22.12.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021 - 2030
Uchwała​_Zarządu​_3992021.pdf 0.10MB
Załącznik nr 1 - Projekt Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030
STRATEGIA​_ROZWOJU​_TURYSTYKI​_2021-2030​_2032022.pdf 2.08MB
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030
PROGNOZA​_ODDZIAŁYWANIA​_NA​_ŚRODOWISKO.pdf 5.71MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności konsultacji społecznych
zał​_2​_Kalendarz​_czynnosci.pdf 0.12MB
Załącznik nr 3 - Formularz konsultacyjny
FORMULARZ​_KONSULTACYJNY.pdf 0.16MB
Raport końcowy podsumowujący konsultacje społeczne
Raport​_z​_konsultacji​_7112022.pdf 0.49MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Planowania i Rozwoju Rafał Grześkiewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 13.0 15.11.2022 15:45 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 12.0 20.05.2022 11:21 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 11.0 18.05.2022 09:54 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 10.0 16.05.2022 09:13 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 9.0 21.03.2022 08:58 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 8.0 21.03.2022 08:57 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 7.0 11.03.2022 13:38 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 6.0 03.03.2022 15:43 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 5.0 03.03.2022 13:32 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 4.0 03.03.2022 13:29 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 3.0 23.12.2021 13:20 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 2.0 23.12.2021 13:07 Emilia Płachetko
Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030 1.0 30.08.2021 15:05 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}