W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

rok 2022

Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim

Termin przeprowadzenia konsultacji: 6 czerwca 2022 r. - 29 lipca 2022 r.

Termin zgłaszania uwag: 20 czerwca 2022 r.


Zarząd Powiatu Wołomińskiego serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany „Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim”.

I etap konsultacji to zgłaszanie opinii / uwag / pytań / komentarzy oraz propozycji zmian do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XI-111/2019 w sprawie określenia Trybu… – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski zakładka Co robimy / Konsultacje społeczne / rok 2022).

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Opinie / uwagi / pytania / komentarze oraz propozycje w sprawie dokumentu można składać w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.

za pośrednictwem internetu na adres skrzynki e-mail: wso@powiat-wolominski.pl
pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie     
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04

wykorzystując FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Materiały

Uchwała Nr VI-162/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
Uchwala​_ZPW​_VI1622022.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 – projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XI-111/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
Uchwała​_RPW​_-​_Tryb​_powołania​_Rady​_(projekt).pdf 0.12MB
Formularz zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim – załącznik do Trybu powoływania członków oraz org organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
zal​_1​_Formularz​_zgłoszenia​_kandydata​_RDPP.pdf 0.11MB
tekst jednolity Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
zał​_2​_tj​_Tryb​_powolania​_RDPP.pdf 0.11MB
tekst jednolity Formularza zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
zał​_2​_tj​_zał​_do​_Trybu​_Formularz​_zgłoszenia​_kandydata​_RDPP.pdf 0.11MB
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji społecznych
zal​_2​_-​_Formularz​_konsultacji​_PW.pdf 0.10MB
Załącznik nr 3 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_3​_-​_Kalendarz​_czynnosci​_PW.pdf 0.11MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport.pdf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.06.2022 12:28 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 6.0 28.09.2022 12:39 Dorota Romańczuk
Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 5.0 24.08.2022 12:34 Emilia Płachetko
Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 4.0 17.08.2022 12:17 Dorota Romańczuk
Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 3.0 02.06.2022 12:31 Emilia Płachetko
Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 2.0 02.06.2022 12:29 Emilia Płachetko
Zmiana Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim 1.0 02.06.2022 12:28 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 - 2024".


Uwagi / wnioski / propozycje do projektu programu można zgłaszać w terminie do 26 lipca 2022 r. do  godz. 16.00

za pośrednictwem:

internetu: sekretariat@pcprwolomin.pl
faksu: 22 787-37-87
poczty na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

osobiście:

w siedzibie PCPR, pokój nr 13
tel. 22 776-44-95 lub 96 wew. 108


Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski - zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE, na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie www.wolomin.naszepcpr.pl oraz www.wolomin.naszepcpr.pl/bip/

 

Materiały

Uchwała Nr VI-281/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024
Uchwala​_NR​_VI​_-281​_2022​_Zarzadu​_Powiatu​_Wołomińskiego.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - projekt "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024"
Załącznik​_Nr​_1.pdf 0.45MB
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji
Załącznik​_nr​_2.pdf 0.11MB
Załącznik nr 3 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
Załącznik​_nr​_3.pdf 0.11MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024”
Raport​_podsumowujący​_konsultacje​_społeczne.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.07.2022 13:24 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024 4.0 22.09.2022 09:14 Emilia Płachetko
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024 3.0 24.08.2022 12:36 Emilia Płachetko
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024 2.0 01.08.2022 11:21 Dorota Romańczuk
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024 1.0 08.07.2022 13:24 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Termin przeprowadzenia konsultacji: 19 lipca 2022 r. - 21 października 2022 r. Termin przeprowadzenia konsultacji powszechnych: 1 września 2022 r. – 23 września 2022 r.

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.


I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2023 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski   zakładka Co robimy / Konsultacje społeczne / rok 2022.

Projekt przyszłorocznego Programu współpracy opracowany został na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.


Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektu dokumentu można zgłaszać w terminie do dnia 23 września 2022 r. na „FORMULARZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”

  1. za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl,
  2. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie  Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
  3. osobiście: w siedzibie Starostwa Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04.

Materiały

Uchwała Nr VI-230/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Uchwala​_-​_konsultacje​_Programu​_współpracy​_2023.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - Formularz konsultacji społecznych
zal​_1​_-​_Formularz​_konsultacji​_PW.pdf 0.10MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_2​_-​_Kalendarz​_czynności​_PW.pdf 0.12MB
projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2023
Program​_współpracy​_2023​_projekt​_I.doc 0.16MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport​_Program​_współpracy​_2023.pdf 0.22MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne SUPLEMENT
Raport​_-​_suplement.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.07.2022 13:22 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 8.0 01.08.2023 12:10 Dorota Romańczuk
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 7.0 16.11.2022 12:09 Dorota Romańczuk
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 6.0 16.11.2022 12:07 Emilia Płachetko
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 5.0 25.10.2022 12:34 Dorota Romańczuk
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 4.0 28.09.2022 12:39 Dorota Romańczuk
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 3.0 26.08.2022 09:54 Dorota Romańczuk
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 2.0 24.08.2022 12:31 Emilia Płachetko
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 1.0 18.07.2022 13:22 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego

Termin przeprowadzenia konsultacji: 26 sierpnia 2022 r. - 14 października 2022 r.


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego.


Uwagi / wnioski / propozycje do projektu programu można zgłaszać w terminie do 16 września 2022 r. do  godz. 16.00 na fomularzu konsultacji społecznych (załącznik nr 2).

za pośrednictwem:

internetu: woz@powiat-wolominski.pl
poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Wołominie
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin

osobiście:

w siedzibie Starostwa 
tel. 22 346-11-42 

Materiały

Uchwała Nr VI-290/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała​_VI​_2902022.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
Uchwała​_VI​_2902022​_zal​_1.pdf 0.38MB
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji społecznych
Uchwała​_VI​_2902022​_zal​_2.pdf 0.12MB
Załącznik nr 3 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
Uchwała​_VI​_2902022​_zal​_3.pdf 0.13MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego
Raport-​_harmonogram​_pracy​_aptek.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.08.2022 12:54 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego 3.0 19.10.2022 11:12 Emilia Płachetko
Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego 2.0 28.09.2022 12:41 Dorota Romańczuk
Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego 1.0 24.08.2022 12:54 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Termin przeprowadzenia konsultacji: 30 września 2022 r. - 7 listopada 2022 r.


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi”.


Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektu dokumentu, wykorzystując „Formularz konsultacji społecznych”, należy zgłaszać w terminie do dnia 21 października 2022 r. w jednej ze wskazanych form:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl;
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin z dopiskiem „Konsultacje społeczne Zasad przyznawania i rozliczania dotacji”;
  3. osobiście: w siedzibie Starostwa: Wydział Spraw Obywatelskich, wejście B / pokój nr 012, w godzinach: poniedziałki 800 – 1700, wtorki – czwartki 800 – 1600, piątki 800 – 1500.

Dodatkowe informacje:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa, telefon: 22 346-11-04, adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl.

 

 

Materiały

Uchwała Nr VI-356/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwala​_Zarzadu​_-​_konsultacje.doc 0.06MB
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji - załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
zał​_1​_-​_Zasady.doc 0.34MB
załącznik nr 1 do Zasad - Karta oceny formalnej
zal​_1​_-​_Karta​_oceny​_formalnej.docx 0.02MB
załącznik nr 2 do Zasad - Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowych
zal​_2​_-​_Formularz​_zgloszenia​_kandydata​_do​_komisji.docx 0.03MB
załącznik nr 3 do Zasad - Oświadczenie członka komisji konkursowej
zal​_3​_-​_Oswiadczenie​_czlonka​_komisji.doc 0.02MB
załącznik nr 4 do Zasad - Karta oceny merytorycznej
zal​_4​_-​_Karta​_oceny​_merytoryczne.docx 0.02MB
załącznik nr 5 do Zasad - Protokół posiedzenia komisji konkursowej
zal​_5​_-​_Protokol​_posiedzenia​_komisji.docx 0.02MB
załącznik nr 6 do Zasad - Oświadczenie oferenta
zal​_6​_-​_Oswiadczenie​_oferenta.doc 0.04MB
załącznik nr 7 do Zasad - Formularz zgłoszenia uwag do oferty realizacji zadania publicznego
zal​_7​_-​_Formularz​_zgloszenia​_uwag.docx 0.02MB
załącznik nr 8 do Zasad - Opis dokumentu księgowego
zal​_8​_-​_Opis​_dokumentu​_ksiegowego.docx 0.02MB
Formularz konsultacji - załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
zal​_2​_-​_Formularz​_konsultacji.doc 0.04MB
Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych - załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
zal​_3​_-​_Kalendarz​_czynnosci.doc 0.04MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport.doc 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.09.2022 14:38 Dorota Romańczuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 4.0 27.03.2023 16:16 Dorota Romańczuk
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 3.0 27.03.2023 16:15 Dorota Romańczuk
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.0 30.09.2022 10:46 Dorota Romańczuk
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1.0 28.09.2022 14:38 Dorota Romańczuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022 – 2025

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców Powiatu Wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag / wniosków / propozycji do projektu „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025”.

Uwagi / wnioski / propozycje do projektu programu można zgłaszać w terminie do 30 listopada 2022 r. do  godz. 16.00

za pośrednictwem:

1. internetu: sekretariat@pcprwolomin.pl
2. faksu: (22) 787 37 87
3. poczty na asdres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin,

4. osobiście: w siedzibie PCPR, pokój 13

wykorzystując formularz stanowiący załącznik nr 3 do uchwały Zarządu.

 

Projekt dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski zakładka Co robimy / Konsultacje społęczne / rok 2022

oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie pod adrese: https://wolomin.naszepcpr.pl/bip/

Materiały

Uchwała Nr VI-427/2022 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025
Uchwała​_Zarządu​_Powiatu​_VI4272022.pdf 0.12MB
Załącznik nr 1 - Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022-2025
Uchwała​_Zarządu​_Powiatu​_VI4272022​_zal​_1.pdf 1.17MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
Uchwała​_Zarządu​_Powiatu​_VI4272022​_zal​_2.pdf 0.11MB
Załącznik nr 3 - Wzór formularza zgłaszania wniosków, opinii, uwag, propozycji
Uchwała​_Zarządu​_Powiatu​_VI4272022​_zal​_3.pdf 0.10MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport​_podsumowujący​_Konsultacje​_Społeczne​_-​_(1).pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.11.2022 12:19 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022 – 2025 3.0 13.12.2022 11:01 Emilia Płachetko
Powiatowy Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022 – 2025 2.0 16.11.2022 12:27 Emilia Płachetko
Powiatowy Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2022 – 2025 1.0 16.11.2022 12:19 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}