W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

rok 2021

Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025

Termin przeprowadzenia konsultacji: 30 marca 2021r. - 30 kwietnia 2021r.

Termin zgłaszania uwag: 20 kwietnia 2021 r.

 

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego, radnych, przedstawicieli samorządów, podmioty gospodarcze oraz organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025.


Projekt „Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025” dostępny jest na stronie internetowej Starostwa www.powiat-wolominski.pl, zakładka Konsultacje Społeczne.


Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian do projektu dokumentu poddanego konsultacjom należy zgłaszać na „Formularzu konsultacji POŚ 2021-2025”, który dostępny jest również na stronie: www.powiat-wolominski.pl (Konsultacje Społeczne).

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu ww. dokumentu oraz Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.


Uwagi i propozycje w sprawie ww. projektu można zgłaszać w terminie do 20 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem:
1) internetu: wos@powiat-wolominski.pl
2) faksu: (0-22) 776-50-93
3) usług kurierskich lub poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
4) osobiście: z wykorzystaniem wrzutni, paczkomatu InPostu lub biura podawczego w siedzibie Starostwa, Wołomin ul. Prądzyńskiego 3

Materiały

Uchwała Nr VI-65/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 marca 2021r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025
Uchwala​_VI-65​_2021​_.pdf 0.14MB
Załącznik nr 1 - Projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025
zal​_1​_Programu​_ochrony​_srodowiska​_dla​_powiatu​_wolominskiego​_na​_lata​_2021-2025.pdf 5.30MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności konsultacji społecznych
zal​_2​_Kalendarz​_czynnosci.pdf 0.11MB
Załącznik nr 3 - Formularz konsultacji
zal​_3​_Formularz​_konsultacji​_.pdf 0.15MB
Raport końcowy podsumowujący konsultacje społeczne
Raport​_podsumowujący​_konsyultacje​_społeczne.pdf 0.21MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 12:03 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 9.0 02.06.2022 11:28 Emilia Płachetko
Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 8.0 15.10.2021 11:00 Emilia Płachetko
Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 7.0 31.08.2021 15:24 Emilia Płachetko
Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 6.0 31.08.2021 15:24 Emilia Płachetko
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 5.0 31.08.2021 12:22 Emilia Płachetko
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 4.0 31.08.2021 12:09 Emilia Płachetko
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 3.0 31.08.2021 12:09 Emilia Płachetko
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 2.0 31.08.2021 12:07 Emilia Płachetko
Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025 1.0 31.08.2021 12:03 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022

Termin przeprowadzenia konsultacji: 30 lipca 2021r. - 29 października 2021r.

Termin zgłaszania uwag: 24 września 2021 r.


Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022”.


I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków/opinii/uwag/propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2022 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski zakładka Co robimy/Konsultacje społeczne/Rok 2021.


Projekt przyszłorocznego Programu współpracy opracowany został na podstawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Kalendarze czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.


Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 24 września 2021 r. na „FORMULARZU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”:

1. za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl,

2. pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,

3. osobiście w siedzibie Starostwa: Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04

 

Materiały

Uchwała Nr VI-186/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Uchwala​_Zarzadu​_-​_konsultacje​_PW.pdf 0.12MB
Projekt Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... 2022 projekt dokumentu poddany konsultacjom w terminie do dnia 24 września 2021 r.
Program​_wspolpracy​_2022​_PROJEKT​_I.pdf 0.20MB
Załącznik nr 1 - Formularz konsultacji społecznych
zal​_1​_-​_Formularz​_konsultacji​_PW.pdf 0.10MB
Załącznik nr 2 - Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych
zal​_2​_-​_Kalendarz​_czynnosci​_PW.pdf 0.12MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne
Raport.pdf 0.17MB
Raport podsumowujący konsultacje społeczne - ANEKS
Raport​_-​_aneks.pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.08.2021 12:30 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022 4.0 22.11.2021 11:30 Emilia Płachetko
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022 3.0 28.10.2021 12:32 Emilia Płachetko
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022 2.0 31.08.2021 12:32 Emilia Płachetko
Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2022 1.0 31.08.2021 12:30 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}