W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2022/2023 - zamieszczono 23.09.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 23.09.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_23092022​_r.pdf 0.21MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.46MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.02MB
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług
Załącznik​_Nr​_5​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_usług.doc 0.04MB
Załącznik Nr 6a do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (dot. cz. 1-4)
Załącznik​_Nr​_6a​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_(dot​_cz​_1-4).pdf 0.24MB
Załącznik Nr 6b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - (dot. cz. 5-7)
Załącznik​_Nr​_6b​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy​_(dot​_cz​_5-7).pdf 0.24MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 30.09.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_30092022​_r.pdf 0.42MB
Informacja z otwarcia ofert - 03.10.2022 r,.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_​_-​_03102022​_rok.pdf 0.21MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.10.2022 r.
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty​_-​_14102022​_r.pdf 0.78MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2022 12:43 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2022/2023 - zamieszczono 23.09.2022 r. 4.0 14.10.2022 14:20 Mariusz Kasprzyk
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2022/2023 - zamieszczono 23.09.2022 r. 3.0 03.10.2022 12:07 Mariusz Kasprzyk
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2022/2023 - zamieszczono 23.09.2022 r. 2.0 30.09.2022 11:50 Mariusz Kasprzyk
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2022/2023 - zamieszczono 23.09.2022 r. 1.0 23.09.2022 12:43 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}