W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r.

15.11.2023

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania
(np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole stron
y.

UWAGA!  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert do 05.12.2023 r do godz. 10:00

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_BZP​_00493999-01​_z​_dnia​_2023-11-15.pdf 0.16MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.78MB
Zał. Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.05MB
Zał. Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw
Zał​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw.docx 0.03MB
Zał. Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Zał​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków.doc 0.03MB
Zał. Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zał​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.03MB
Zał. Nr 5 do SWZ - Wykaz budowli Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_budowli​_Powiatu​_Ostrowieckiego.xlsx 0.02MB
Zał. Nr 6 do SWZ - Wykaz podwykonawców
Zał​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_podwykonawców.docx 0.02MB
Zał. Nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Zał​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.63MB
Zał. Nr 8 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zał​_Nr​_8​_do​_SWZ​_-Szczegółowy​_opis​_przedmiotu​_zamówienia.pdf 0.71MB
Zał. Nr 9 do SWZ - Wykaz i dodatkowe informacje jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_i​_dodatkowe​_informacje​_jednostek​_organizacyjnych.xlsx 0.02MB
Zał. Nr 10 do SWZ - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z sumami ubezpieczeń jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Ubezpieczenie​_mienia​_od​_wszystkich​_ryzyk​_wraz​_z​_sumą.pdf 0.73MB
Zał. Nr 11 do SWZ - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk wraz z sumami ubezpieczeń jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_11​_do​_SWZ​_​_-​_Ubezpieczenie​_sprzętu​_elektronicznego​_od​_wszystkich​_ryzyk​_wr.pdf 0.65MB
Zał. Nr 12 do SWZ - Opis konstrukcji i zabezpieczeń jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_12​_do​_SWZ-​_Opis​_konstrukcji​_i​_zabezpieczeń​_jednostek​_organizacyjnych.xlsx 0.07MB
Zał. Nr 13 do SWZ - Dotychczasowy przebieg ubezpieczenia jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_13​_do​_SWZ​_-​_Dotychczasowy​_przebieg​_ubezieczenia​_jednostek​_organizacyjnych.pdf 0.60MB
Zał. Nr 14 do SWZ - Wykaz sprzętu elektronicznego ryzyka jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_14​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_sprzętu​_elekktrocznego​_ryzyka​_jednostek.xlsx 0.17MB
Zał. Nr 15 do SWZ - Wykaz pojazdów jednostek organizacyjnych i instytucji kultury Powiatu Ostrowieckiego
Zał​_Nr​_15​_do​_SWZ​_​_-​_Wykaz​_pojazdów​_jednostek​_organizacyjnych​_i​_inst​_kul.xlsx 0.02MB
Zał. Nr 16 do SWZ - Wykaz obiektów drogowych
Zał​_Nr​_16​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_obiektów​_​_drogowy.pdf 0.75MB
Zał. Nr 17 do SWZ - Wykaz obiektów mostowych
Zał​_Nr​_17​_do​_SWZ​_-Wykaz​_obiektów​_mostowy.pdf 0.28MB
Zmiana treści SWZ- 21.11.2023
Zmiana​_treści​_SWZ-​_21112023.pdf 0.44MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 22.11.2023
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_BZP​_z​_dnia​_22112023.pdf 0.04MB
Zmiana i wyjaśnienia treści SWZ - 27.11.2023 r.
Zimiana​_i​_​_wyjaśnienia​_​_treści​_SWZ​_​_27112023​_r.pdf 0.89MB
ZAŁ NR 12 - AKTUALIZACJA
ZAŁ​_NR​_12​_-​_AKTUALIZACJA.xlsx 0.07MB
ZAŁ. NR 13A - ZAŚWIADCZENIE WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ I AKTUALNYCH REZERW
ZAŁ​_NR​_13​_A​_-​_ZAŚWIADCZENIE​_WYPŁACONYCH​_ODSZKODOWAŃ​_I​_AKTUALNYCH​_REZERW.pdf 0.17MB
ZAŁ. NR 13B - ZAŚWIADCZENIE WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ I AKTUALNYCH REZERW
ZAŁ​_NR​_13​_B​_-​_ZAŚWIADCZENIE​_WYPŁACONYCH​_ODSZKODOWAŃ​_I​_AKTUALNYCH​_REZERW.pdf 0.09MB
ZAŁ. NR 13C - ZAŚWIADCZENIE WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ I AKTUALNYCH REZERW
ZAŁ​_NR​_13​_C​_-​_ZAŚWIADCZENIE​_WYPŁACONYCH​_ODSZKODOWAŃ​_I​_AKTUALNYCH​_REZERW.pdf 0.53MB
ZAŁ. NR 13D - ZAŚWIADCZENIE WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ I AKTUALNYCH REZERW
ZAŁ​_NR​_13​_D​_-​_ZAŚWIADCZENIE​_WYPŁACONYCH​_ODSZKODOWAŃ​_I​_AKTUALNYCH​_REZERW.pdf 0.18MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.49MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP z dnia 30.11.2023
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_BZP​_z​_dnia​_30112023.pdf 0.04MB
Zmiany do SWZ - 30.11.2023 r.
Zmiany​_​_SWZ​_-​_30112023​_r.pdf 0.44MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 01.12.2023 r.
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-01122023r.pdf 0.96MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
15.11.2023 08:58 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 9.0 01.12.2023 12:27 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 8.0 30.11.2023 11:23 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 7.0 30.11.2023 08:59 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 6.0 29.11.2023 10:41 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 5.0 27.11.2023 13:20 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 4.0 22.11.2023 14:58 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 3.0 21.11.2023 14:19 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 15.11.2023 r. 2.0 15.11.2023 09:58 Robert Zajączkowski
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” z podziałem na następujące zadania: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie II: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury Zadanie III: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury - zamieszczono 14.11.2023 r. 1.0 15.11.2023 08:58 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}